Ontwikkeling

Vader is met een zoon op schoot en een jongetje ernaast aan het voorlezen in de bibliotheek

Als je kind 4 jaar is, gaat het voor het eerst naar de basisschool. In de leeftijd van 4-9 jaar ontwikkelt je kind zich van kleuter tot puber. Wat gaat dat hard! Hieronder zie je een overzicht van de ontwikkelfasen in de leeftijd van 4-9 jaar. Elk kind heeft een eigen tempo. Dus jouw kind kan sneller of langzamer zijn. Maak je niet meteen zorgen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Of kijk eens in je Groeigids, de Groeigids-app of op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

 1. Ontwikkeling kind 4-6 jaar

  Ontwikkeling kind 4-6 jaar

  Ontwikkeling van het kind

  • Wisselen van melktanden.
  • Leren staat centraal.
  • Ontwikkelen van genderidentiteit en seksuele ontwikkeling (doktertje spelen).
  • Start gewetensontwikkeling, piek in magisch denken.
  • Herkenbare figuren tekenen (motorische ontwikkeling).
  • Vriendschappen sluiten.

  Wat heeft je kind nodig?

  Aanmoedigen van spel en taalontwikkeling. Zeggen wat gewenst gedrag is. Bekijk ook de Mediadiamant.

  Aandachtspunten voor jou als ouder/opvoeder

  Als ouder is het belangrijk om het met je kind te hebben over het gebruik van (social) media. En om regels af te spreken wanneer je kind tv mag kijken of social media mag gebruiken. Lees meer over ‘media wijsheid’.

 2. Ontwikkeling kind 7-9 jaar

  Ontwikkeling kind 7-9 jaar

  Ontwikkeling van het kind

  • Slapen 9 tot 11 uur.
  • Aandacht voor oorzaak en gevolg: leren, begrijpen, oordelen, redeneren en conclusies trekken.
  • Ongemakkelijk gevoel bij blootzijn, minder vragen durven stellen, voor het eerst verliefd.
  • Vorming van zelfbeeld, morele ontwikkeling.
  • Wens om erbij te horen.
  • Bewust worden van seksuele oriëntatie.
  • Eigen mediabehoefte krijgen.
  • Motorische ontwikkeling: ontwikkelen van spieren. Armen en benen in proportie, groeipijnen.

  Wat heeft je kind nodig?

  Positieve aandacht, uitleggen waarom regels belangrijk en nodig zijn. Steunen, sturen en stimuleren.

  Aandachtspunten voor jou als ouder/opvoeder

  Herverdeling van taken en regels in huis. Blijf aandacht houden voor het gebruik van (social) media. Lees meer over ‘media wijsheid’. Bekijk ook de Mediadiamant.

 3. Groei van je kind (4-9 jaar)

  Groei van je kind (4-9 jaar)

  Gebruik een groeidiagram om de groei van je kind te volgen. De middelste lijn in een groeidiagram geeft de gemiddelde lengte of gewicht van kinderen aan. De buitenste lijnen geven aan waarbinnen het grootste deel van de kinderen zit. Er bestaan verschillende soorten groeidiagrammen. Op TNO.nl en in de GroeiGids app vind je de diagrammen die gebaseerd zijn op alle kinderen in Nederland.