CJG Den Haag

Zwangere vrouw met haar dochter in Den Haag

Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) biedt jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in Den Haag.

Jeugdgezondheidszorg

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van jouw kind. Is je kind 0 tot 4 jaar? Dan nodigen wij jullie een aantal keer uit op het consultatiebureau. Daarna bezoeken onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de kinderen op school. Ook verzorgen wij de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Het kinddossier van de jeugdgezondheidszorg

Elke keer als we jouw kind zien bij de jeugdgezondheidszorg, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit noemen wij het kinddossier, in het systeem KD+. Hierin staan bijvoorbeeld de adviezen van onze jeugdartsen. Ook staan er algemene gegevens van jouw kind in, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens ontvangen wij uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Het kinddossier is beveiligd

Een aantal personen kan in het dossier van jouw kind kijken. Alleen de assistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren het kinddossier minimaal 20 jaar nadat jouw kind 18 jaar is geworden. Ben je het niet eens met onze manier van werken? Dan kan je een klacht indienen. Wil je het kinddossier bekijken? Dat kan in Mijn Kinddossier.

Het kinddossier delen voor wetenschappelijk onderzoek

Wij geven gegevens uit verschillende kinddossiers aan de wetenschap. Dit doen we zodat de wetenschap kan onderzoeken hoe we onze zorg kunnen verbeteren. We halen de persoonlijke gegevens van jouw kind uit het dossier. Zijn die gegevens nodig voor het onderzoek? Dan vragen wij eerst toestemming aan jou om die gegevens te delen. De voorwaarden voor het delen van gegevens staan beschreven in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens keurt deze gedragscode goed. Wil je toch niet dat de wetenschap de gegevens van jouw kind voor onderzoek gebruikt? Dan kan je hiertegen in bezwaar gaan.

Jeugdhulp

We willen dat kinderen in Den Haag gezond en veilig opgroeien. Soms is dat lastig. Dan staan onze professionals klaar om een gezin te helpen. De gezinscoaches werken samen met andere professionals binnen een jeugdteam.

Het kinddossier van jeugdhulp

Als gezinscoaches jeugdhulp werken we met een digitaal dossier. Dit heet BReGJe. Hierin houden we bij waarover we hebben gepraat. En we zetten de gemaakte afspraken erin. Samen met de jeugdige en/of ouders maken we een plan. Dat plan leggen we ook vast in dit digitale dossier. Ook staan er algemene gegevens van het hele gezin in, zoals:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN) van de betrokken jeugdige

Het kinddossier is beveiligd

We gaan vertrouwelijk met gegevens om. Alleen de betrokken gezinscoach of zijn/haar vervanger heeft toegang tot het kinddossier. De gezinscoach deelt de gegevens niet zonder voorafgaande toestemming. Alleen in bijzondere situaties wijken we hiervan af. Bijvoorbeeld als de veiligheid van een kind in gevaar is. De gezinscoach reageert dan volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

We bewaren het dossier 20 jaar. Wil je het dossier bekijken of vernietigen? Kijk dan voor meer informatie bij Bescherming persoonsgegevens.

Heb je vragen over het CJG? Neem dan contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings