Het kinddossier

Beeld van een mok met een knuffeltje erin, staand op de CJG balie

De gegevens van jouw kind worden digitaal opgeslagen in het kinddossier. Dit geldt voor de jeugdgezondheidszorg en voor jeugdhulp.

Het kinddossier van de jeugdgezondheidszorg

Elke keer als we jouw kind zien bij de jeugdgezondheidszorg, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit noemen wij het kinddossier, in het systeem KD+. Hierin staan bijvoorbeeld de adviezen van onze jeugdartsen. Ook staan er algemene gegevens van jouw kind in, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens ontvangen wij uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Het kinddossier is beveiligd

Een aantal personen kan in het dossier van jouw kind kijken. Alleen de assistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren het kinddossier minimaal 20 jaar nadat jouw kind 18 jaar is geworden. Ben je het niet eens met onze manier van werken? Dan kan je een klacht indienen.

Het kinddossier delen voor wetenschappelijk onderzoek

Wij geven gegevens uit verschillende kinddossiers aan de wetenschap. Dit doen we zodat de wetenschap kan onderzoeken hoe we onze zorg kunnen verbeteren. We halen de persoonlijke gegevens van jouw kind uit het dossier. Zijn die gegevens nodig voor het onderzoek? Dan vragen wij eerst toestemming aan jou om die gegevens te delen. De voorwaarden voor het delen van gegevens staan beschreven in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens keurt deze gedragscode goed. Wil je toch niet dat de wetenschap de gegevens van jouw kind voor onderzoek gebruikt? Dan kan je hiertegen bezwaar maken. Een gedeelte van het kinddossier kun je inzien in het ouderportaal Mijn Kinddossier.

Het kinddossier van jeugdhulp

Als gezinscoaches jeugdhulp werken we met een digitaal dossier. Dit heet BReGJe. Hierin houden we bij waarover we hebben gepraat. En we zetten de gemaakte afspraken erin. Samen met de jeugdige en/of ouders maken we een plan. Dat plan leggen we ook vast in dit digitale dossier. Ook staan er algemene gegevens van het hele gezin in, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN) van de betrokken jeugdige

Het kinddossier is beveiligd

We gaan vertrouwelijk met gegevens om. Alleen de betrokken gezinscoach of zijn/haar vervanger heeft toegang tot het kinddossier. De gezinscoach deelt de gegevens niet zonder toestemming van ouder of verzorger. Alleen in bijzondere situaties wijken we hiervan af. Bijvoorbeeld als de veiligheid van een kind in gevaar is. De gezinscoach reageert dan volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

We bewaren het dossier 20 jaar. Wil je het dossier bekijken of vernietigen? Kijk dan voor meer informatie bij Bescherming persoonsgegevens.

Deze informatie geldt in 2023. Vanaf 1 januari 2024 verandert de jeugdhulp. Dan zorgen rondomJou en Kracht voor jeugd en gezin voor de jeugdhulp in Den Haag. Lees er meer over op www.jeugdhulpdenhaag.nl. opent in nieuw tabblad

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings