Het kinddossier

Beeld van een mok met een knuffeltje erin, staand op de CJG balie

De gegevens van jouw kind worden digitaal opgeslagen in het kinddossier. Heb je voor 1 januari 2024 jeugdhulp gekregen van het CJG? Lees dan over het digitale dossier van jeugdhulp.

Het kinddossier van de jeugdgezondheidszorg

Elke keer als we jouw kind zien bij de jeugdgezondheidszorg, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit noemen wij het kinddossier, in het systeem KD+. Hierin staan bijvoorbeeld de adviezen van onze jeugdartsen. Ook staan er algemene gegevens van jouw kind in, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens ontvangen wij uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Het kinddossier is beveiligd

Een aantal personen kan in het dossier van jouw kind kijken. Alleen de assistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren het kinddossier minimaal 20 jaar nadat jouw kind 18 jaar is geworden. Ben je het niet eens met onze manier van werken? Dan kan je een klacht indienen.

Het kinddossier delen voor wetenschappelijk onderzoek

Wij geven gegevens uit verschillende kinddossiers aan de wetenschap. Dit doen we zodat de wetenschap kan onderzoeken hoe we onze zorg kunnen verbeteren. We halen de persoonlijke gegevens van jouw kind uit het dossier. Zijn die gegevens nodig voor het onderzoek? Dan vragen wij eerst toestemming aan jou om die gegevens te delen. De voorwaarden voor het delen van gegevens staan beschreven in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens keurt deze gedragscode goed. Wil je toch niet dat de wetenschap de gegevens van jouw kind voor onderzoek gebruikt? Dan kan je hiertegen bezwaar maken. Een gedeelte van het kinddossier kun je inzien in het ouderportaal Mijn Kinddossier.

Het kinddossier van jeugdhulp

Tot 1 januari 2024 werd jeugdhulp door het CJG verzorgd. Gegevens van gezinnen die jeugdhulp hebben ontvangen, werden opgeslagen in een digitaal dossier. Jeugdhulp wordt nu uitgevoerd door Kracht en rondomJou. Daarom hebben zij de dossiers gekregen van gezinnen voor wie zij jeugdhulp verzorgen.

Het CJG bewaart alle digitale dossiers van gezinnen die jeugdhulp kregen vanuit het CJG. We bewaren het dossier 20 jaar. Wil je het dossier bekijken of vernietigen? Kijk dan voor meer informatie bij Bescherming persoonsgegevens of neem contact met ons op.