Bescherming Persoonsgegevens

     

Om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert CJG Den Haag passende beveiligingsprocedures.

CJG Den Haag bewaart de door jou op de website verstrekte persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens van verstrekken aan derden

CJG Den Haag zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. CJG Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.