Bescherming persoonsgegevens

Gezin op het Binnenhof kijkt en lacht naar elkaar

Om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik gebruikt CJG Den Haag passende beveiligingsprocedures. CJG Den Haag bewaart de persoonsgegevens die jij op de website achterlaat gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is om de diensten goed uit te voeren.

Gegevensverstrekking aan derden

CJG Den Haag geeft jouw gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming. Tenzij dit volgens de wet moet. Lees hier ook over op de website van de gemeente Den Haag.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website bevat links naar websites van andere organisaties. CJG Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze organisaties.

Inzage in dossier

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Dan kan je contact opnemen met het klantcontactcentrum. Je kan het verzoek digitaal (e-mail) of schriftelijk (brief) indienen. Je krijgt dan binnen vier weken een reactie van gemeente Den Haag. Je kunt de gemeente vragen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in je verzoek aan wat je wilt laten veranderen. Ook hierop reageert de gemeente binnen vier weken. Wij vragen hierbij altijd om identificatie. De gemeente mag inzage in een (deel van een) dossier bij een wettelijke uitzondering weigeren. Bijvoorbeeld als de informatie over anderen gaat, of het kind (of de ouder) in gevaar kan brengen.

Delen van gegevens met het RIVM

Bij het geven van vaccinaties vragen wij toestemming om gegevens te delen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan vragen wij toestemming aan de ouders.
  • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan vragen we toestemming aan de ouders en het kind.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan kan het zelf toestemming geven.
Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens? Of maak jij je hier zorgen over?
Neem dan contact met ons op.