Bescherming Persoonsgegevens

     

Om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert CJG Den Haag passende beveiligingsprocedures.

CJG Den Haag bewaart de door jou op de website verstrekte persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Inzage in dossier

Als je een aanvraag wilt doen voor inzage in je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met jouw vaste contactpersoon of met het klantcontactcentrum. Je kan het verzoek digitaal (e-mail) of schriftelijk (brief) indienen. De gemeente reageert binnen vier weken. Daarna kun je aan de gemeente vragen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in je verzoek aan welke wijzigingen je wilt laten doorvoeren. Ook hierop reageert de gemeente binnen vier weken. Wij vragen hierbij altijd om identificatie. De gemeente mag inzage in een (deel van een) dossier bij een wettelijke uitzondering weigeren. Bijvoorbeeld als de desbetreffende informatie over derden gaat, of het kind (of de ouder) in gevaar kan brengen.

Gegevensverstrekking aan derden

CJG Den Haag zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Lees hier ook over op de website van de gemeente Den Haag.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. CJG Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.