Klacht indienen

     

De medewerkers van het CJG proberen jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Kom je er samen niet uit? Dan kan je bij de gemeente Den Haag een klacht indienen. Vermeld hierbij altijd de naam en geboortedatum van jouw kind. Het indienen van een klacht kan via dit klachtenformulier. Je kan een klacht ook per brief indienen:

Gemeente Den Haag, dienst OCW
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 12652
2500 DP  Den Haag

Vervolg

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? In overleg met de klachtencoördinator kan jouw klacht voorgelegd worden aan de externe Klachtencommissie GGD Haaglanden. Je kan je klacht ook voorleggen aan de Jeugdombudsman Den Haag.
Heb je een klacht over de jeugdgezondheidszorg en ben je niet tevreden met de klachtenafhandeling van de Klachtencommissie GGD Haaglanden? Dan kan je met klachten over de jeugdgezondheidszorg naar de Geschillencommissie Zorg.

Hulp bij klachten over jeugdhulp

Wil je hulp bij het indienen van een klacht over jeugdhulp? Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij helpen jou of jouw kind als je niet goed bent behandeld. Ook bij klachten kunnen kinderen, jongeren en ouders of verzorgers ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. Vaak is telefonisch advies voldoende, maar een persoonlijk gesprek is ook mogelijk.