Klacht indienen

Beeld van een mok met een knuffeltje erin, staand op de CJG balie

De medewerkers van het CJG proberen jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Kom je er samen niet uit? Dan kan je bij de gemeente Den Haag een klacht indienen. Noem hierbij altijd de naam en geboortedatum van jouw kind. Het indienen van een klacht kan via dit klachtenformulier. Een klacht indienen kan ook per brief:

Gemeente Den Haag, dienst OCW
t.a.v. team Klachten OCW
Postbus 12652
2500 DP  Den Haag

Vervolg

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? In overleg met de klachtencoördinator kan jouw klacht voorgelegd worden aan de externe Klachtencommissie GGD Haaglanden.
Heeft de gemeente of de klachtencommissie je klacht behandeld? En ben je niet tevreden? Dan kan je jouw klacht over jeugdhulp voorleggen aan de Jeugdombudsman Den Haag. Een klacht over de jeugdgezondheidszorg kan je voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg.

Hulp bij klachten over jeugdhulp

Wil je hulp bij het indienen van een klacht over jeugdhulp? Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Zij helpen jou of jouw kind als je niet goed bent behandeld. Ook bij klachten kunnen kinderen, jongeren en ouders of verzorgers ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. Vaak is telefonisch advies voldoende, maar een persoonlijk gesprek is ook mogelijk.

Bezwaar maken

Een bezwaar is iets anders dan een klacht. Een klacht dien je in als je niet tevreden bent over het contact met het CJG. Bezwaar maak je als je het niet eens bent met de aangeboden jeugdhulp. Jeugdhulp wordt geboden vanuit een beslissing van de gemeente. Deze beslissing staat vaak in een beschikking. Dit is het officiële document waarin de gemeente aangeeft op welke vorm van hulp er recht is. Als je het niet eens bent met de hulp, kan je bezwaar maken tegen de toegekende jeugdhulp.

Hoe maak ik bezwaar?

Je maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/Bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Naam en adres
  • Datum en handtekening
  • Omschrijving van het besluit waar je bezwaar tegen maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk)
  • Redenen voor bezwaar (waarom maak je bezwaar)
  • Dien je namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Bij spoedeisend belang kan je een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Wil je eerst met een medewerker praten? Neem dan contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings