Toelichting gezondheidsonderzoek

Tiener meiden op het Spuiplein

Waarom wordt jouw kind uitgenodigd door het CJG?

Kinderen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij het CJG terecht met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Op bepaalde momenten worden kinderen met hun ouder of verzorger uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Of voor een gesprek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het CJG. Zo kunnen we de ontwikkeling van het kind volgen en de gezondheid in de gaten houden. Tijdens de afspraken kunt u ook vragen stellen.

Digitaal medisch dossier

Elke keer als we jouw kind zien, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit noemen wij het kinddossier. In het kinddossier staan algemene gegevens van je kind zoals de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer. Ook de uitkomsten van de gezondheidsonderzoeken staan erin.

Identificatie

Wij zijn verplicht om de identiteit van je kind vast te stellen voordat wij zorg verlenen. Is je kind jonger dan 14 jaar? Dan controleren wij de identiteit met de persoonsgegevens en adresgegevens. Is jouw kind 14 jaar of ouder? Dan doen wij dit met het identiteitsbewijs.

Afmelding

Wil je niet dat jouw kind deelneemt aan dit gezondheidsonderzoek? Neem dan binnen twee weken contact met ons op. Je kan bellen of een e-mail sturen. Zet de naam van je kind in de e-mail en de geboortedatum. Gaat je kind al naar school? Vermeld dan ook de naam van de school.