Het zwangerschapsgesprek

Medisch stethoscoop ligt op een afbeelding van een echo

De JGZ is er verantwoordelijk voor om zwangeren en/of gezinnen in kwetsbare omstandigheden een prenataal huisbezoek aan te bieden. We noemen dat het zwangerschapsgesprek.  De doelen van het zwangerschapsgesprek zijn om aanstaande ouders voor te bereiden op de komst van hun kindje, hen kennis te laten maken met de jeugdverpleegkundige uit hun stadsdeel en – wanneer nodig – tijdig passende zorg te organiseren voor de aanstaande ouders.

Vroegsignalering

Samen hebben we als professionals een belangrijke taak in vroegsignalering, zodat aanstaande ouders zo vroeg mogelijk in de zwangerschap passende begeleiding ontvangen als dit nodig is. Maak het zwangerschapsgesprek bespreekbaar met de aanstaande ouders die je begeleidt en meld in overleg hen zo vroeg mogelijk aan. Doordat we samen preventieve ondersteuning bieden, dragen we bij aan een Kansrijke Start voor alle Haagse kinderen.

Voor wie?

Het zwangerschapsgesprek is voor aanstaande ouders. Het zwangerschapsgesprek richt zich specifiek op aanstaande ouders die veel stress en zorgen ervaren tijdens hun  zwangerschap.

Hoe gaan we te werk?

  • Na de aanmelding neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de aanstaande ouder(s) om een afspraak te maken.
  • De zwangere kiest waar we het gesprek voeren, bijvoorbeeld bij haar thuis of bij het CJG.
  • Het gesprek is een kennismaking met de jeugdverpleegkundige en met de zorg vanuit het consultatiebureau.
  • De jeugdverpleegkundige luistert naar de aanstaande ouder(s) en stelt vragen.
  • Soms is er meer dan één gesprek nodig. De jeugdverpleegkundige brengt de situatie in kaart en bespreekt de zorgbehoefte met de aanstaande ouders(s). Samen met de jeugdverpleegkundige maakt de aanstaande ouder een plan voor de inzet van begeleiding.
  • De jeugdverpleegkundige kan helpen om zo nodig andere hulp te vinden.
  • De jeugdverpleegkundige koppelt in overleg met ouders terug aan de professional die heeft aangemeld.
Vraag het zwangerschapsgesprek aan