Geboortezorg

Medisch stethoscoop ligt op een afbeelding van een echo

De zorg voor een zwangere en het ongeboren of pasgeboren kind ligt grotendeels bij jou, als medewerker in de geboortezorg. Toch zijn er een aantal momenten waar we samen betrokken zijn. Zo spreken wij vanuit de JGZ (ook) met ouders over gezond zwanger worden, bieden wij het 22-weken contactmoment (waarbij de maternale vaccinatie(s) gegeven kunnen worden), voeren we op aanvraag zwangerschapsgesprekken en voeren we de gehoortest uit rond de leeftijd van anderhalve week. Rond twee tot drie weken oud vindt het kennismakingsgesprek plaats met ouders (fysiek of telefonisch) en start de reguliere zorg vanuit de JGZ.

Zorginzet tijdens de zwangerschap

Kinkhoestvaccinatie

Tijdens het consult voor of na de 20-wekenecho, tussen 14 en 22 weken amenorroeduur (AD), bespreek je als verloskundige de mogelijkheid van maternale DKT-vaccinatie (22-wekenprik). Verwijs de zwangere naar deze website voor meer informatie. Ook in de folder van het RIVM kan de zwangere veel informatie vinden. De folder is beschikbaar in meerdere talen.

De kernboodschappen zijn:

 • Door kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap kan kinkhoest bij het kind worden voorkomen.
 • De kinkhoestvaccinatie dient tijdens elke nieuwe zwangerschap herhaald te worden, ongeacht het interval met de vorige zwangerschap waarin ook een kinkhoestvaccinatie is toegediend.
 • De vaccinatie is veilig voor moeder en kind. Meestal kan het kind hierdoor met één DKTP-Hib-HepB-vaccinatie minder gevaccineerd worden en starten bij 3 maanden.
 • De vaccinatie is gratis.
 • De vaccinatie wordt gegeven bij het CJG. De zwangere kan zelf een afspraak maken. Het consult moet zo kort mogelijk na het maken van de 20-wekenecho plaatsvinden maar niet voor 22 weken zwangerschap.

Het zwangerschapsgesprek

Voor vragen en zorgen over onderwerpen die niet binnen de verloskundige zorg vallen, kan de JGZ al voor de geboorte van het kindje ingezet worden. Hiervoor kan een zwangerschapsgesprek door de jeugdverpleegkundige aangevraagd worden. Lees er meer over of vraag het zwangerschapsgesprek direct aan. De aanstaande ouder kan ook zelf een aanvraag indienen.

Aanvraag MIM

Moeders Informeren Moeders (MIM) is er voor (aanstaande) ouder(s) die geen breed sociaal netwerk hebben. MIM kan ook al tijdens de zwangerschap aangevraagd worden.

Overdracht naar de JGZ

Om onze zorg goed te kunnen starten, is een overdracht van gegevens van ketenpartners naar de JGZ nodig over de bevalling, kraamperiode en eventuele opname in het ziekenhuis. Deze informatie kan gemaild worden naar het centrale mailadres cjgdenhaag@zorgmail.nl in de vorm van het Haagse overdrachtsformulier, een partusverslag, een overzicht/samenvatting van het dossier en/of een brief. De informatie wordt intern doorgezet naar het betreffende consultatiebureau.
Het consultatiebureau gebruikt de overdracht bij het uitvoeren van het huisbezoek. Het digitaal versturen van het formulier heeft een aantal voordelen:

 • Wij kunnen beter inschatten of het kennismakingsgesprek fysiek of telefonisch plaats dient te vinden.
 • Belangrijke informatie is al bekend bij de jeugdverpleegkundige waardoor het kennismakingsgesprek op een passende manier gevoerd kan worden.
 • Ouders hoeven niet meer op zoek naar de verschillende documenten en informatie gaat niet meer verloren (door bijvoorbeeld een taalbarrière of het  kwijtraken van papieren).

Versnelde zorginzet door/mondelinge overdracht naar de JGZ

Soms wil je een gezin niet ‘zomaar’ loslaten. Je wilt zeker weten dan een gezin ‘goed aankomt’ bij het CJG. En misschien is er meer zorg vanuit het CJG nodig. Je kunt hiervoor een mondelinge overdracht of een verzoek doen voor versnelde zorginzet.

Denk hier bijvoorbeeld aan bij:

 • een zware of als traumatisch ervaren bevalling;
 • klein sociaal netwerk;
 • onzekere en/of erg jonge ouders;
 • voedingsproblemen;
 • vroeggeboorte;
 • huilproblematiek;
 • mentale problemen bij ouders (bijvoorbeeld vermoeden van een postpartum depressie);
 • vroegsignalering (‘niet pluis gevoel’);
 • (milde) sociale problematiek.

Hoe doe je dat? Vink in het overdrachtsformulier ‘Versnelde zorginzet aangevraagd’ aan en mail het formulier naar cjgdenhaag@zorgmail.nl. Gebruik je het overdrachtsformulier niet? Zet dan in je zorgmail dat je een verzoek doet tot versnelde zorginzet of mondelinge overdracht. Benoem de reden, noteer de gegevens van de persoon met wie contact opgenomen moet worden en stuur het verslag of overzicht/samenvatting van het dossier mee. De mail wordt doorgezet naar het betreffende consultatiebureau en de jeugdverpleegkundige zal contact opnemen. Belangrijk: geef ook altijd goed aan hoe wij jou kunnen bereiken. Dit is erg fijn bij (aanvullende) vragen.

Wil je een aanvraag doen voor een prenataal huisbezoek? Kijk dan hierboven in de tekst bij ‘Aanvraag zwangerschapsgesprek’.