Geboortezorg

Medisch stethoscoop ligt op een afbeelding van een echo

De zorg voor een zwangere en het ongeboren of pasgeboren kind ligt grotendeels bij jou, als medewerker in de geboortezorg. Toch zijn er een aantal momenten waar we samen betrokken zijn. Zo spreken wij vanuit de JGZ (ook) met ouders over gezond zwanger worden, bieden wij het 22-weken contactmoment (waarbij de maternale vaccinatie gegeven kan worden), voeren we op aanvraag zwangerschapsgesprekken en voeren we de gehoortest uit rond de leeftijd van anderhalve week. Rond twee weken oud vindt het kennismakingsgesprek plaats met ouders (fysiek of telefonisch) en start de reguliere zorg vanuit de JGZ. Ook kan bij sociale problematiek jeugdhulp in alle fasen betrokken zijn of betrokken worden.

Zorginzet tijdens de zwangerschap

Aanvraag zwangerschapsgesprek

Voor vragen en zorgen over onderwerpen die niet binnen de verloskundige zorg vallen, kan JGZ al voor de geboorte van het kindje ingezet worden. Hiervoor kan een zwangerschapsgesprek door de jeugdverpleegkundige aangevraagd worden. Dit kun jij doen, als medewerker in de geboortezorg via het aanmeldformulier prenataal huisbezoek.
De aanstaande ouder kan ook zelf een zwangerschapsgesprek aanvragen via onze website met het aanmeldformulier zwangerschapsgesprek.

Aanvraag MIM

Moeders Informeren Moeders (MIM) kan ook al tijdens de zwangerschap aangevraagd worden.

Jeugdhulp

Speelt er (ernstige) sociale problematiek (bijvoorbeeld middelenafhankelijkheid, financiële zorgen, geweld)? Dan kan een gezinscoach vanuit jeugdhulp hier mogelijk bij helpen. Voor meer informatie of aanmelding; bel het klantcontactcentrum.

Overdracht naar de JGZ

Om onze zorg goed te kunnen starten, is een overdracht van gegevens van ketenpartners naar de JGZ nodig over de bevalling, kraamperiode en eventuele opname in het ziekenhuis. Deze informatie kan gemaild worden naar het centrale mailadres cjgdenhaag@zorgmail.nl in de vorm van het overdrachtsformulier, een verslag, een overzicht/samenvatting van het dossier en/of een brief. De informatie wordt intern doorgezet naar het betreffende consultatiebureau.
Het digitaal versturen van deze informatie heeft een aantal voordelen. Wij kunnen beter inschatten of het kennismakingsgesprek fysiek of telefonisch plaats dient te vinden en belangrijke informatie is al bekend bij de jeugdverpleegkundige waardoor het kennismakingsgesprek op een passende manier gevoerd kan worden. Ook kan eventueel geanticipeerd worden op inzet van bepaalde zorg. Daarnaast hoeven ouders niet meer uitgebreid op zoek naar de verschillende documenten en gaat informatie niet meer verloren (door bijvoorbeeld een taalbarrière, kwijtraken van papieren of achterhouden van belangrijke informatie door ouders).

Versnelde zorginzet door/mondelinge overdracht naar de JGZ

Soms wil je een gezin niet ‘zomaar’ loslaten. Je wilt zeker weten dan een gezin ‘goed aankomt’ bij het CJG. En misschien is er meer zorg vanuit het CJG nodig. Je kunt hiervoor een mondelinge overdracht of een verzoek doen voor versnelde zorginzet.

Denk hier bijvoorbeeld aan bij:

  • een zware of als traumatisch ervaren bevalling;
  • klein sociaal netwerk;
  • onzekere en/of erg jonge ouders;
  • voedingsproblemen;
  • vroeggeboorte;
  • huilproblematiek;
  • mentale problemen bij ouders (bijvoorbeeld vermoeden van een postpartum depressie);
  • vroegsignalering (‘niet pluis gevoel’);
  • (milde) sociale problematiek.

Hoe doe je dat? Vink in het overdrachtsformulier ‘Versnelde zorginzet aangevraagd’ aan en mail het formulier naar cjgdenhaag@zorgmail.nl. Gebruik je het overdrachtsformulier niet? Zet dan in je mail dat je een verzoek doet tot versnelde zorginzet of mondelinge overdracht. Benoem de reden, noteer de gegevens van de persoon met wie contact opgenomen moet worden en stuur het verslag of overzicht/samenvatting van het dossier mee. De mail wordt doorgezet naar het betreffende consultatiebureau en de jeugdverpleegkundige zal contact opnemen.
Je kunt eventueel ook (telefonisch) contact zoeken via de contactgegevenslijst (‘aanvraag en overleg prenatale zorg en Stevig Ouderschap in Den Haag’). Hierbij kom je echter vaak niet in contact met de jeugdverpleegkundige die het kind in zorg krijgt. Deze medewerker moet het dan weer overdragen aan de betreffende jeugdverpleegkundige. Aanvraag per mail heeft daarom de voorkeur.
Wil je een aanvraag doen voor een prenataal huisbezoek? Kijk dan hierboven in de tekst bij ‘Aanvraag zwangerschapsgesprek’.

Jeugdhulp

Speelt er (ernstige) sociale problematiek (bijvoorbeeld middelenafhankelijkheid, financiële zorgen, geweld)? Dan kan een gezinscoach vanuit jeugdhulp hier mogelijk bij helpen. Voor meer informatie of aanmelding; bel het klantcontactcentrum.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings