CJG Den Haag

Zwangere vrouw met haar dochter in Den Haag

Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) biedt jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in Den Haag.

Jeugdgezondheidszorg

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van jouw kind. Is je kind 0 tot 4 jaar? Dan nodigen wij jullie een aantal keer uit op het consultatiebureau. Daarna bezoeken onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de kinderen op school. Ook verzorgen wij de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Het kinddossier

Elke keer als we jouw kind zien bij de jeugdgezondheidszorg, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit noemen wij het kinddossier, in het systeem KD+. Hierin staan bijvoorbeeld de adviezen van onze jeugdartsen. Ook staan er algemene gegevens van jouw kind in, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens ontvangen wij vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Het kinddossier is beveiligd

Een aantal personen kan in het dossier van jouw kind kijken. Alleen de assistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren het kinddossier minimaal 20 jaar nadat jouw kind 18 jaar is geworden. Ben je het niet eens met onze werkwijze? Dan kan je een klacht indienen. Wil je het kinddossier inzien? Dat kan in Mijn Kinddossier.

Het kinddossier delen voor wetenschappelijk onderzoek

Wij geven gegevens uit verschillende kinddossiers aan de wetenschap. Dit doen we zodat de wetenschap kan onderzoeken hoe we onze zorg kunnen verbeteren. We halen de persoonlijke gegevens van jouw kind uit het dossier. Zijn die gegevens nodig voor het onderzoek? Dan vragen wij eerst toestemming aan jou om die gegevens te delen. De voorwaarden voor het delen van gegevens staan beschreven in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens keurt deze gedragscode goed. Wil je toch niet dat de wetenschap de gegevens van jouw kind voor onderzoek gebruikt? Dan kan je hiertegen in bezwaar gaan.

Jeugdhulp

Als ouder wil je het beste voor jouw gezin. Jouw kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Soms is dat lastig. Dan kan het prettig zijn om met een van onze professionals te praten. Bij het CJG werken gezinscoaches. De gezinscoach kijkt samen met jou naar de problemen waar je tegenaan loopt maar ook naar wat goed gaat. Soms is dat gesprek genoeg en kan je het probleem zelf oplossen. Het kan ook zijn dat buren, vrienden of familie kunnen helpen. Maar soms is professionele hulp nodig. Binnen een jeugdteam werken verschillende professionals samen.

De eerste vraag voor hulp gebeurt via het klantcontactcentrum. Zij sturen je door naar de CJG-Servicelijn. Daar wordt een intakegesprek gedaan, om te bepalen of jeugdhulp passend is. Is dit het geval? Dan gaan we op zoek naar een gezinscoach die jullie kan helpen. Soms is hiervoor een wachtlijst.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings