Gezondheidscheck op het voortgezet onderwijs

Tiener heeft bijbaan en serveert een drankje aan een klant

Er zijn twee momenten waarop we gratis een gezondheidscheck bieden: 

  • De eerste gezondheidscheck vindt plaats in de eerste klas (praktijkonderwijs, vmbo) of tweede klas (havo/vwo)
  • De tweede gezondheidscheck vindt plaats in de derde klas (praktijkonderwijs, vmbo) of vierde klas (havo/vwo)

Eerste gezondheidscheck

Alle jongeren die in Den Haag regulier onderwijs volgen, krijgen een gesprek met de jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Dit gesprek gaat over gezondheid, groei, ontwikkeling en leefstijl. Het is als ouder(s)/verzorger(s) niet nodig om zelf bij het gezondheidsonderzoek te zijn. Bij bijzonderheden nemen wij natuurlijk contact op. Ben jij er toch liever wel bij? Stuur dan een e-mail. Noem in de e-mail de naam, geboortedatum en naam van de school van je kind.

Wil je dat je kind niet mee doet aan het gezondheidsonderzoek? Dan kan je dat aan ons doorgeven

Tweede gezondheidscheck

Bij de tweede gezondheidscheck vullen de jongeren tijdens een les op school een online vragenlijst in. Daarna krijgen zij advies op maat. In dat advies worden ze doorverwezen naar betrouwbare en informatieve websites. Bijvoorbeeld gezondheidstips, extra informatie of links naar websites. Ook kan een jongere een gesprek aanvragen bij de jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Of kan de CJG-medewerker zelf een gesprek inplannen om te praten over de vragenlijst. De tweede gezondheidscheck wordt ook wel ‘het Jongerenconsult’ genoemd. 

Wil je dat je tiener niet mee doet aan het gezondheidsonderzoek? Dan kan je dat aan ons doorgeven

Gezondheidscheck speciaal onderwijs

Volgt je kind speciaal onderwijs? Ook dan voeren wij gezondheidsonderzoeken uit. Die zijn iets anders dan de onderzoeken die hierboven staan. Bijvoorbeeld op een ander moment, of vaker. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Verwerking van gegevens

De antwoorden op de vragen zijn vertrouwelijk. De gegevens van jouw kind zijn voor niemand anders dan onze arts of verpleegkundige te zien. De jeugdgezondheidszorg verzamelt (anonieme) gegevens van de klas en alle scholen in het stadsdeel. Zo weten we of het nodig is om de klas en andere jongeren voor te lichten over bepaalde gezondheidsproblemen. We kunnen dan bijvoorbeeld extra aandacht geven aan onderwerpen zoals alcoholgebruik, blowen of pesten.

Heb je vragen over het aanbod van het CJG? Neem dan contact met ons op.