Aanmelden
Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden
CJG Servicelijn
0800 285 40 70
(gratis)
Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden
CJG Servicelijn : 0800 285 40 70
(gratis, ma-vr : 8.30-17.00u)


Veelgestelde vragen

​Veelgestelde vragen

Als ouder maak je heel wat mee met jouw kinderen. Logisch dat je dan vragen hebt. Met die vragen kun je altijd bij ons terecht. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  1. kom langs op een van onze locaties, bijvoorbeeld tijdens het inloopspreekuur
  2. neem contact op met de CJG Servicelijn via 0800 2854070
  3. of kijk of jouw vraag bij de veelgestelde vragen op deze pagina terug te vinden is

Maak voor de veelgestelde vragen een keuze uit het menu links op deze pagina. Kies voor het onderwerp, bijvoorbeeld vaccinaties of PGB. Of kies voor de fase waarin jouw kind zit. Bijvoorbeeld peuter of puber. Bij een aantal onderwerpen vind je filmpjes die wij zelf of samen met Groter Worden maken. Nieuw zijn de filmpjes #JouwvraagaanhetCJG:

 

 

 

Tips hoe jij kunt omgaan met jouw puber
Veilig vrijen en de soapoli
Alcohol, drugs en pubers
Hoe bereid je je peuter voor op een bezoek aan het consultatiebureau?
Media- en mediaopvoeding
HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
Tijd om te gaan slapen... je baby is moe
Meeroken
Krijgt mijn baby genoeg voeding?
Een gezonde rug
Hoe combineer ik werk en borstvoeding?
Waarom pubers eigenwijs zijn en doen zoals ze doen
Wij testen bij alle baby's of zij goed kunnen horen.
De Haagse voorschool, zo werkt het.
Direct klaarstaan voor jouw peuter is niet altijd nodig
​Hoe denken antroposofen over vaccinatie?
Is mijn kind niet te jong voor vaccinaties?
Kan mijn kind last krijgen van bijwerkingen van inentingen?
Hoe zit het met autisme en vaccineren?
Kan mijn kind na het krijgen van een prik toch ziek worden?
Kan mijn kind veel vaccins tegelijk wel aan?
Zijn de hulpstoffen in vaccins gevaarlijk voor mijn kind?
Zijn er religieuze argumenten tegen vaccineren?
Zijn de ziekten waartegen gevaccineerd wordt onschuldig?
Komen ziektes door de verbeterde hygiëne eigenlijk nog voor?
Je kind voorbereiden op de basisschool
Mijn kind slaapt niet door
Waarom wordt een (her)indicatie voor pgb-hulp slechts voor maximaal 2 jaar gegeven?
Welke zorg valt onder de Wet langdurige zorg?
Pgb financieel: Wat is het Trekkingsrecht?
Is de betaling van het pgb wekelijks of maandelijks?
Kan een pgb-tarief dat hoger ligt dan het tarief voor Zorg in Natura (ZIN) reden zijn van weigering van pgb-hulp?
Moet ik een budgetplan maken?
Wat is de taak van school als het gaat om dyslexie?
Welke dyslexiezorg wordt vergoed?
Wat is Geestelijke Gezondheidszorg voor Jeugd (Jeugd-GGZ)?
Wat verandert er in 2015 rondom Jeugd GGZ?
Moet de gemeente zorg uit de aanvullende verzekering inkopen?
Valt GGZ zorg (geestelijke gezondheidszorg) die voorheen onder de aanvullende verzekering viel nu onder de gemeente?
Ik heb een praktijk gevonden waar ik mijn kind voor behandeling wil aanmelden. Vergoedt de gemeente deze zorg?
Is er een overzicht van gecontracteerde aanbieders?
Vergoedt mijn verzekering nog psychosociale zorg?
Wat betekent het overgangsrecht?
Waar kan ik terecht als zorg voor mijn kind nodig is of als ik vragen heb over jeugdhulp?
Kan ik als ouder zelf kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?
Wat wordt bedoeld met 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator?
Mijn kind ontvangt ADHD-zorg van een kinderarts. Wordt deze zorg in 2015 vergoed door de gemeente?
Moet ik ouderbijdrage betalen voor de hulp aan mijn kind?
Hoe lang wordt de zorg vergoed als de jeugdhulp via een huisarts is ingezet?
Hoe werkt het overgangsrecht als een jongere 18 wordt voordat de indicatie afloopt?

 

blokjes