Onderwijs

Interieur klaslokaal met houten tafels en stoelen

Samen met de JGZ

Bij de JGZ in Den Haag zijn bijna alle Haagse kinderen* in zorg. Grote kans dus dat wij samen betrokken zijn bij de kinderen in je klas of op je school. Jij ziet een kind meerdere keren in de week. Je kunt de ontwikkeling, het gedrag en het welbevinden van een kind (dus) goed volgen. Dit leidt soms tot zorgen of vragen. Bijvoorbeeld omdat een kind niet goed meekomt, vaak verzuimt, in slaap valt tijdens de les, gepest wordt, op school niet eet of vaak ruzie zoekt. Je kunt deze vragen en/of zorgen (desgewenst anoniem) bespreken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts die gekoppeld is aan jouw school. Dit kan per mail, telefoon of bij het zorgoverleg op school. Bij dit overleg sluit de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts aan. Samen met de jeugdverpleegkundige/jeugdarts, kind en ouders kan zorg vanuit de JGZ (of ketenpartners) ingezet worden. 

Speelt er een thema onder de kinderen op school of in een klas of wil je een bepaald thema bespreekbaar maken? Bespreek dit ook met de jeugdverpleegkundige die gekoppeld is aan jouw school. Wellicht kan er op groepsniveau voorlichting georganiseerd worden over dit thema.

* De JGZ is ook betrokken in het VO, dus waar kind/kinderen staat kan ook jeugdige/jeugdigen gelezen worden.