Medisch professional

Artsen en verpleegkundigen in de gang van een ziekenhuis

Samen met de JGZ

We dragen samen (bij aan) de zorg voor de Haagse jeugd. We werken wellicht vanuit een iets andere invalshoek, maar met hetzelfde doel en met dezelfde gezinnen. Soms is er naast ‘het medische’ meer of is er iets anders nodig in een gezin. Bijvoorbeeld opvoedondersteuning, een prenataal huisbezoek, inzet van een lactatiekundige, een vaste verpleegkundige die ouders langdurig kan ondersteunen (bijvoorbeeld via het programma Stevig Ouderschap) of een ingang naar de leeromgeving van een kind. Samen kunnen we de zorg organiseren die gezinnen nodig hebben.

Ik wil samen optrekken met de JGZ in een gezin of iets overleggen

Zoek contact met de betrokken jeugdarts (of jeugdverpleegkundige) om te overleggen en/of de zorg samen af te stemmen. Dit doe je (vooralsnog) door te bellen met ons klantcontactcentrum. Betreft het een kind jonger dan 4 jaar? Vraag dan naar de jeugdverpleegkundige van de Informatielijn of naar de assistente van het consultatiebureau waar het kindje onder valt. De jeugdverpleegkundige of assistente kan samen met je kijken naar de mogelijkheden voor contact met de betrokken medewerker. Is het kind 4 jaar of ouder? Vraag naar de assistente van het CJG waar de school onder valt. Je kunt ook een mailtje te sturen naar informatielijn@denhaag.nl.

Ik wil iets overdragen aan de JGZ

Je kunt de JGZ schriftelijk op de hoogte brengen van informatie door een brief of verslag (als bijlage) te mailen naar cjgdenhaag@zorgmail.nl. De bijlage wordt gekoppeld aan het dossier en de betrokken jeugdarts wordt op de hoogte gebracht van de binnengekomen correspondentie. Je kunt ook mondeling overdragen naar de JGZ, bijvoorbeeld om de zorg goed te organiseren bij ontslag na opname. Bel hiervoor met het klantcontactcentrum. Je kunt dan doorverbonden worden met het betreffende CJG. Indien er op dat moment geen medewerker beschikbaar is om aan over te dragen, kan een terugbelverzoek geregeld worden.
Helaas kun je (nog) niet via ZorgDomein informatie versturen naar de JGZ.