Kinderopvang

Kind speelt op de vloer in een kinderopvang met een houten trein

Samen met de JGZ

Bij de JGZ in Den Haag zijn bijna alle Haagse kinderen in zorg. Grote kans dus dat wij samen betrokken zijn bij de kinderen op je groep. Jij ziet een kind vaak meerdere keren in de week. Je kunt de ontwikkeling, het gedrag en het welbevinden van een kind (dus) goed volgen. Dit leidt soms tot zorgen of vragen. Bijvoorbeeld omdat een kind vaker valt dan andere kinderen, de taalontwikkeling niet goed op gang komt, het niet met de groep meedoet of zorgt voor onveiligheid in de groep waardoor het maar beperkt mag komen. Je kunt deze vragen en/of zorgen (ook anoniem) bespreken met de jeugdverpleegkundige die gekoppeld is aan jouw opvanglocatie. Dit kan per mail, telefoon of op het vaste overlegmoment. Samen met de jeugdverpleegkundige en ouders kan zorg vanuit de JGZ (of ketenpartners) ingezet worden.

Als contact met de vaste jeugdverpleegkundige niet lukt, bel dan met een jeugdverpleegkundige van de Informatielijn (via het klantcontactcentrum). De jeugdverpleegkundige kan samen met je kijken naar de mogelijkheden voor contact met de medewerker die bij het kindje betrokken is. Ook voor het wijzigen van een indicatie kan contact opgenomen worden met de jeugdverpleegkundige die gekoppeld is aan jouw opvanglocatie.