Eigen Toekomst Plan

Gezin op het Binnenhof kijkt en lacht naar elkaar

Ieder gezin kan wel eens wat extra hulp gebruiken. Het Eigen Toekomst Plan helpt je om samen met de mensen om je heen naar oplossingen te zoeken.

Sinds 2015 hebben ouders en kinderen met een opvoedingsvraag recht op een eigen plan. In de jeugdwet heet dit een familiegroepsplan. Je maakt een familiegroepsplan samen met familie, vrienden en/of buren. In het plan geef je aan hoe je een situatie wilt aanpakken en verbeteren. Het gaat immers om jou en jouw kinderen. Dus het is normaal dat jij aangeeft hoe je de vraag wilt oplossen en wat je daarbij nodig hebt. Wat kunnen alle gezinsleden zelf doen? Wat kan de omgeving voor jou betekenen? En waarvoor is professionele hulp nodig? Alle afspraken worden op papier gezet. Als gezin houden jullie de touwtjes in handen.

Maak je met familie en bekenden zo’n plan? Dan is dit het plan waarmee de hulpverlening gaat werken. Het familiegroepsplan kan je meenemen naar het eerste gesprek bij het CJG. Je neemt dit plan door met de medewerker die jou gaat helpen met je vraag. Met het plan bepaalt de medewerker samen met jou hoe de hulpverlening vanuit het CJG eruit komt te zien.

Een familiegroepsplan maken

Er zijn verschillende manieren om tot een plan te komen:

 1. Je kunt zelf met de mensen uit je omgeving een plan maken. Zie ook de tips hieronder. Heb je een ruimte nodig om samen te komen of wil je graag een voorbeeld plan ontvangen? Neem dan contact op met Eigen Toekomst Plan.
 2. De Eigen Toekomst Plan Coach helpt je op weg; deze vrijwilliger kijkt samen met jou naar de situatie en helpt ook bij het vormen van een groep mensen uit de omgeving die met jou kunnen meedenken.

Zelf een plan maken, hoe doe je dat eigenlijk?

 1. Deel je zorgen met mensen die dichtbij je staan. Mensen die het belangrijk vinden dat het goed met jou en je gezinsleden gaat. Vraag deze familie, vrienden en/of andere bekenden om met je mee te denken over oplossingen.
 2. Vraag of de mensen die je uitnodigt ook willen nadenken wie er nog meer kunnen meedenken. Hoe groter de groep, des te meer denkkracht en hoe beter de oplossingen!
 3. Wie kan er voorzitter zijn als jullie samen een plan maken? Het is prettig als iemand de afspraken op papier zet en ervoor zorgt dat iedereen de kans krijgt om te zeggen wat hij of zij wil.
 4. Welke informatie hebben jullie nodig om met elkaar tot goede oplossingen te komen? Dat kan informatie zijn over een ziekte of aandoening, over vormen van hulp of over wat er al geprobeerd is.
 5. Zijn er hulpverleners of andere professionals betrokken bij de situatie? Vraag of zij informatie willen delen of kennis willen maken met de mensen om je heen.
 6. Bereid een duidelijke vraag voor waar jullie met elkaar over gaan nadenken. Bijvoorbeeld: ‘Wat is er voor nodig dat onze zoon met autisme zelf naar school kan fietsen?’ ‘Wat is ervoor nodig om een opname van onze zoon te voorkomen?’ of ‘ Hoe zorgen we ervoor dat ouder(s) duidelijker grenzen stellen?’.
 7. Kom bij elkaar op een moment waarop jullie ruim de tijd hebben. Spreek niet af hoe lang het mag duren. Jullie zijn pas klaar als er een plan is waar iedereen het mee eens is.
 8. Begin jullie bijeenkomst met kennismaken en het delen van informatie. Wat is er precies aan de hand? Is de vraag voor iedereen helder? Wat is er al gebeurd? Hulpverleners kunnen hierbij ook aanwezig zijn.
 9. Sluit deze ronde van informatie uitwisselen af met een korte pauze. De aanwezige hulpverleners vertrekken. Zij zijn er niet bij als jullie het plan gaan maken. Zo zorg je ervoor dat het uiteindelijk jouw/jullie plan wordt.
 10. Maak daarna met elkaar een plan met oplossingen. Het plan geeft antwoord op de vraag van de bijeenkomst. Spreek duidelijk af wie wanneer wat doet en hoe de communicatie met elkaar moet lopen.
 11. Spreek af wanneer jullie elkaar weer zien om te bespreken hoe het gaat met de uitvoering van het plan.
 12. Spreek af wat jullie doen als de situatie verandert of als dingen anders gaan dan is afgesproken. Wie trekt er bijvoorbeeld aan de bel?
 13. Is er professionele hulp nodig? Vraag om deze hulp (bijvoorbeeld bij het CJG) en breng de hulpverlener op de hoogte van jullie plan. Zo weet de hulpverlener wat hij moet doen en gaat hij of zij niet zelf iets voor jou bedenken.
 14. Zet alle afspraken op een groot papier. Wat jullie gaan doen, wie het doet en wanneer dat gebeurt. Loop aan het eind de afspraken nog eens door met elkaar en als iedereen het ermee eens is, zet iedereen zijn naam erop. Jullie plan is af!
 15. Eén iemand zet het plan in de computer en stuurt het naar alle aanwezigen. Stuur het ook naar betrokken hulpverleners, als die er zijn. Een familiegroepsplan zorgt ervoor dat ouders de baas blijven over wat er aan de hand is en hoe ze dat gaan oplossen. Het plan is de eerste stap.

Een plan en dan…

Niets ligt vast in het leven. Er gebeuren soms dingen waardoor alles anders wordt. Dan past jouw plan niet meer. Het betekent niet dat jouw plan slecht was of dat een plan van een hulpverlener beter was geweest. Het betekent dat het tijd is voor een nieuw plan of een aangepast plan! Misschien is de vraag nu wel anders. Begin daar: wat heb je nu nodig? Wie kan er met je meedenken?

Lukt het niet?

Soms lukt het niet om iedereen bij elkaar te krijgen. Door ruzie, ingewikkelde relaties of om een andere reden. Weet dan dat de gemeente de wettelijke opdracht heeft om jou te ondersteunen bij het maken van jouw plan. In de gemeente Den Haag is het mogelijk door een Eigen Toekomst Plan Coach geholpen te worden. Zij zijn onafhankelijk en het is kosteloos. Er is geen wachtlijst. Jullie kunnen meteen aan de slag.

Als je hulp vraagt, zijn er veel meer mensen die willen helpen dan je denkt! Voor informatie of aanmelding: mail ons via etp@stichtingjess.nl of bel naar 06 43 39 52 71.

Logo Eigen Toekomst Plan Samen bouwen aan een gelukkig gezin