Algemene cursusvoorwaarden

Jongetjes die gehurkt bij een badje met water zitten spelen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze cursusvoorwaarden gaan over alle cursussen, lessen, workshops en vergelijkbare activiteiten van het Centrum Jeugd & Gezin Den Haag. Hieronder spreken we over ‘de cursussen’ en ‘het CJG’.
 • Vult de cursist het aanmeldformulier in? Dan gaat hij/zij automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 – Aanmelding en bevestiging

 • Meedoen met een cursus is alleen mogelijk als de cursist in Den Haag woont.
 • We behandelen aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
 • Na aanmelding ontvangt de cursist een bevestiging van de inschrijving in de e-mail.
 • De cursussen gaan alleen door als er genoeg deelnemers zijn. De cursist krijgt uiterlijk 7 dagen voor de start van de cursus een uitnodiging.
 • Zijn er niet genoeg deelnemers? Dan annuleren we de cursus uiterlijk 7 dagen voor de start. Dit doet het CJG zonder schadeplichtig te worden. De cursist krijgt telefonisch bericht of bericht per e-mail.

Artikel 3 – Betaling

 • Rond de start van de cursus ontvangt de cursist een factuur.
 • De cursist moet deze factuur binnen de daarvoor gestelde termijn betalen.

Artikel 4 – Annulering

Annulering (opzegging) door de cursist kan onder de volgende voorwaarden:

 • De cursist kan alleen per e-mail annuleren.
 • Als annuleringsdatum wordt de ontvangstdatum van de e-mail aangehouden.
 • Een cursist kan tot 3 weken voor de start van de cursus gratis annuleren. Bij annulering binnen 3 weken moet de cursist het cursusgeld helemaal betalen.

Artikel 5 – Rechten van het CJG

 • Het CJG heeft het recht om cursussen te veranderen. Dat kan organisatorisch en/of inhoudelijk zijn.
 • Als het CJG een cursus annuleert krijgt de cursist bericht. Als de cursist het cursusgeld al heeft betaald ontvangt de cursist dit terug.
 • Het CJG heeft het recht om één of meerdere cursussen te annuleren ongeacht het aantal deelnemers.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • Het CJG inclusief de docent/begeleider is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door deelname aan de cursussen of de annulering hiervan. Tenzij het CJG opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de kosten van deelname aan de betreffende cursus.