Vaccinaties

     

Iedereen in Den Haag krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Vanuit de gezondheidszorg kan elk kind tot 19 jaar gebruikmaken van het Rijksvaccinatieprogramma van de overheid. Zo bevorderen we een gezond leven voor iedereen. De twaalf infectieziekten waartegen we vaccineren komen nog maar weinig voor, maar zijn niet uitgeroeid. Voor kinderen die nog niet gevaccineerd zijn, blijven deze ziekten gevaarlijk.

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gratis. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Meer informatie over de prikken

Het RIVM heeft een schema vastgesteld waarin het beste moment staat om een kind te laten vaccineren. In het vaccinatieschema wordt ook uitgelegd welke prik op welke leeftijd wordt gegeven. In het schema hieronder gaan wij er vanuit dat je baby voor het eerst wordt ingeënt als het nog niet geboren is.

Leeftijd Vaccinatie tegen:
22 weken zwanger Kinkhoest, difterie en tetanus
3 maanden DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken
5 maanden DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken
11 maanden DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken
14 maanden Bof, mazelen en rodehond en Meningokokken
4 jaar DKTP
9 jaar Bof, mazelen en rodehond en DTP
12/13 jaar (meisjes) HPV
14 jaar Meningokokken

Ben je tijdens de zwangerschap niet ingeënt? Dan krijgt jouw kind een extra prik tegen DKTP als het twee maanden oud is. Ook in een aantal andere gevallen krijgt jouw kind deze extra inenting. De jeugdarts bespreekt dit met je.

Bijwerkingen van inentingen

Een inenting beschermt tegen een ziekte.  Soms is er een bijwerking. Bijwerkingen die het meeste voorkomen zijn koorts, vermoeidheid en een pijnlijke plek op de huid waar de prik is gegeven. Kleine kinderen kunnen hangerig worden en langer huilen. Bijwerkingen zijn onschuldig en gaan bijna altijd binnen een paar dagen over. Mocht je kind toch erg ziek worden, neem dan contact op met de huisarts.

Vaccins worden uitgebreid getest voordat ze worden gebruikt. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Een melding maken van een bijwerking kan via Bijwerkingencentrum Lareb.

Toestemming geven voor vaccinatie

Negentig procent van de ouders laat zijn of haar kind(eren) inenten. Deelname aan het vaccinatieprogramma is vrijwillig. De arts of verpleegkundige informeert jou over het programma. Na dit gesprek vragen wij de ouder(s) altijd om toestemming voor het geven van de vaccinatie(s). Weet je het nog niet zeker en wil je eerst nog meer weten over het laten inenten van je kind? Dan kan je hierover verder praten met een jeugdarts van het CJG.

Jouw beslissing wordt vastgelegd in het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg.

Twijfels over vaccinatie

Het is logisch dat het indruk maakt als we jouw kind inenten. Daarom is het ook niet gek als je twijfelt of je jouw kind wel wilt laten vaccineren. Op internet lees je veel verhalen over vaccineren, die soms kritisch zijn. Wil je praten over jouw twijfels rondom het laten inenten van jouw kind? Dat kan met de jeugdarts van het CJG. Maak hiervoor een afspraak via het klantcontactcentrum.