Vaccinaties

     

Vanuit de gezondheidszorg kan elk kind tot 19 jaar gebruikmaken van het Rijksvaccinatieprogramma van de overheid. Zo bevorderen we een gezond leven voor iedereen. De 12 infectieziekten waartegen we vaccineren komen nog maar weinig voor, maar zijn niet uitgeroeid. Is jouw kind niet gevaccineerd? Dan blijven deze ziekten gevaarlijk.

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gratis. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Meer informatie over vaccinaties

Het RIVM heeft een schema vastgesteld waarin het beste moment staat om jouw kind te laten vaccineren. In het vaccinatieschema wordt ook uitgelegd welke prik op welke leeftijd wordt gegeven. In het schema hieronder gaan wij ervan uit dat jouw baby voor het eerst wordt ingeënt als die nog niet geboren is.

Leeftijd Vaccinatie tegen:
22 weken zwanger Kinkhoest, difterie en tetanus
3 maanden DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken
5 maanden DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken
11 maanden DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken
14 maanden Bof, mazelen en rodehond en Meningokokken
4 jaar DKTP
9 jaar Bof, mazelen en rodehond en DTP
12/13 jaar (meisjes) HPV
14 jaar Meningokokken

Ben je tijdens de zwangerschap niet gevaccineerd? Dan krijgt jouw kind een extra prik tegen DKTP als het 2 maanden oud is. Ook in een aantal andere gevallen krijgt jouw kind deze extra prik. De jeugdarts bespreekt dit met je.

Bijwerkingen van vaccinaties

Een vaccinatie beschermt tegen een ziekte. Soms is er een bijwerking. Bijwerkingen die het meeste voorkomen, zijn:

  • koorts
  • vermoeidheid
  • een pijnlijke plek op de huid waar de prik is gegeven

Kleine kinderen kunnen hangerig worden en langer huilen. Bijwerkingen zijn onschuldig en gaan bijna altijd binnen een paar dagen over. Wordt jouw kind toch erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts.

Vaccins worden uitgebreid getest voordat ze worden gebruikt. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Wilt u een bijwerking melden? Dat kan via Bijwerkingencentrum Lareb.

Toestemming geven voor vaccinatie

Negentig procent van de ouders laat zijn of haar kind(eren) inenten. Deelname aan het vaccinatieprogramma is vrijwillig. De arts of verpleegkundige informeert jou over het programma. Na dit gesprek vragen wij jou altijd om toestemming voor het geven van de vaccinatie(s). Weet je het nog niet zeker? Wil je eerst nog meer weten over het laten vaccineren van jouw kind? Dan kan je hierover praten met een van onze jeugdartsen.

Jouw beslissing leggen we vast in het kinddossier.

Twijfels over vaccinatie

Het is logisch dat het indruk maakt als we jouw kind vaccineren. Daarom is het ook niet raar als je twijfelt of je jouw kind wel wilt laten vaccineren. Op internet lees je veel verhalen over vaccineren, die soms kritisch zijn. Wil je praten over jouw twijfels? Dat kan met een van onze jeugdartsen. Maak hiervoor een afspraak via het klantcontactcentrum.