Kind naar Gezonder Gewicht

Vader en moeder lopen met drie zoons op straat in Den Haag. Moeder wijst iets aan

Kind naar Gezonder Gewicht is een netwerkaanpak die passende ondersteuning en zorg biedt aan kinderen met overgewicht en obesitas. De aanpak helpt het gezin stapsgewijs naar een gezondere leefstijl.

De vaste contactpersoon van het gezin is de centrale zorgverlener

Dit is een opgeleide jeugdverpleegkundige van het CJG. Deze kijkt breed naar achterliggende oorzaken, de huidige situatie en ondersteuning.

De centrale zorgverlener bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Daarnaast co├Ârdineert de zorgverlener het begeleidingstraject. Professionals uit de zorg en het sociale sociaal domein werken hierin met elkaar samen. Om zo de omgeving van het kind gezond te maken en te houden.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen is in ontwikkeling en wordt in 2025 onderdeel van deze netwerkaanpak.

Kind naar Gezonder Gewicht is er voor kinderen:

  • die wonen in stadsdeel Centrum, Escamp of Laak
  • van 2 tot 12 jaar
  • die samen met hun ouders gemotiveerd zijn om mee te doen
  • voldoende Nederlandse spreken en begrijpen
  • met een matig tot hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR).

Meld een kind aan

Aanmelden kan door kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Na aanmelding neemt de centrale zorgverlener contact op met het gezin. De zorgverlener houdt de verwijzer ook op de hoogte van de voortgang.

Aanmelden Kind naar Gezonder Gewicht