Onze organisatie

Professional werkt bij het CJG. Vrouw is CJG medewerker

Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Den Haag biedt jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in Den Haag.

Jeugdgezondheidszorg

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen in Den Haag. We nodigen ouders met jonge kinderen uit op het consultatiebureau. Wanneer kinderen ouder worden, zien wij hen op school. Of we verzorgen een vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Missie: Samen en op maat voor ieder kind

Preventie en vroeg signalering zijn de basis van onze dienstverlening. Hiermee dragen wij bij aan de gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen. Samen met ouders en verzorgers en onze ketenpartners sluiten we op tijd aan bij de behoefte van ieder kind en gezin. ​

Visie: Vraaggericht en deskundig

Alle kinderen hebben recht op een gezonde ontwikkeling in een veilige omgeving. Onze professionals dragen hieraan bij als expert op het gebied van opgroeien en opvoeden. Met de ouder en/of jeugdigen wordt samen bepaald welke zorg nodig is. Dit is eigentijds, flexibel en passend bij wat er nodig is. Hiermee bevorderen we gelijke kansen voor ieder kind in de stad en een inclusieve samenleving. Onze professionals werken hierbij nauw samen met andere partners in de stad.

Jeugdhulp

We willen dat kinderen in Den Haag gezond en veilig opgroeien. Soms is dat lastig. Dan staan onze professionals klaar om een gezin te helpen. De gezinscoaches werken samen met andere professionals binnen een jeugdteam. Bij de jeugdhulp wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en met de Verwijsindex.

Registratie

Bij het CJG werken verschillende hulpverleners en assistenten. Onze professionals in de jeugdgezondheidszorg zijn ingeschreven in het BIG-register. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.
Onze professionals in de jeugdteams zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze beroepsregistratie laat zien dat de professional voldoet aan de strenge eisen voor vakbekwaamheid en dat hij of zij zich regelmatig verplicht laat bijscholen.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings