Onze partners

     

Gemeente Den Haag

Het CJG maakt deel uit van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag.

Xtra

De Haagse welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Xtra ondersteunt Haagse bewoners in hun kwetsbare periodes. Xtra benut hun talenten en mogelijkheden. En geeft hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Dit gebeurt onder andere vanuit wijkcentra, burenhulpcentrales, i-shops, (brede buurt)scholen en het CJG.

Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijk terreinen actief is. Er worden activiteiten aangeboden voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De activiteiten worden afgestemd op de vraag van de bewoners.

Jeugdbescherming West

Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere in gevaar komen. Dus als het écht nodig is. Ze begeleiden kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen om ergere situaties te voorkomen. Ook helpen ze jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie. Hierbij helpen ze bij het vinden van een plek in de maatschappij. En ze proberen nieuw crimineel gedrag te voorkomen.

Jeugdformaat

Jeugdformaat biedt hulp bij opgroeien en opvoeden. Ze ondersteunen ouders en kinderen die het zelf (even) niet meer redden. Dat gebeurt het liefst thuis. Ook kan het via schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast vangen ze jongeren op in pleeggezinnen, gezinshuizen en in andere voorzieningen van hen.

Middin

Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4400 mensen met een beperking. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Ze richten zich op het verstevigen en activeren van netwerken. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen ze mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt.

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Ze helpen mensen met een beperking om deel te nemen aan de samenleving.