Jongerenconsult - vragenlijst

     

Algemene vragen

 1. Bij wie woon je de meeste dagen van de week?
 2. In welk land ben je geboren?
 3. In welk land is je moeder geboren?
 4. In welk land is je vader geboren?
 5. Tot welk geloof reken je jezelf?
 6. Welk soort onderwijs volg je?

Vragen over school

 1. Hoeveel dagen ben je de laatste 4 weken dat er school was thuis gebleven, omdat je ziek was? Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken.
 2. Hoeveel lesuren heb je de laatste 4 weken dat er school was gespijbeld? Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken.
 3. Hoe vind je het op school?
 4. Indien van toepassing: Waarom vind je het niet zo leuk op school?
 5. Kun je met een docent op school praten als je ergens mee zit?

Vragen over pesten

 1. Hoe vaak ben je de laatste 3 maanden gepest op school?
 2. Hoe vaak heb je de laatste 3 maanden zelf een andere leerling op school gepest?
 3. Hoe vaak ben je de laatste 3 maanden gepest via internet, sociale media of mobiele telefoon?
 4. Hoe vaak heb je de laatste 3 maanden zelf een ander gepest via internet, sociale media of mobiele telefoon?

Vragen over gezondheid

 1. Hoe is over het algemeen je gezondheid?
 2. Welke van de volgende ziektes, leer- en/of gedragsproblemen heb je (of heb je in de afgelopen 12 maanden gehad)?
 3. Heb je vragen of wil je informatie over vaccinaties?
 4. Heb je weleens last van je gehoor nadat je muziek hebt geluisterd met oortjes of een koptelefoon?
 5. Heb je weleens last van je gehoor als je op een plek met harde muziek bent, of daarna?
 6. Hoe gelukkig voel je je meestal?

Bij onderstaande stellingen kunnen de jongeren antwoorden met ‘niet waar’, ‘een beetje waar’, of ‘zeker waar’.

 1. Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met hun gevoelens.
 2. Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stil zitten
 3. Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk
 4. Ik deel makkelijk met anderen (snoep, speelgoed, potloden etc.)
 5. Ik word erg boos en ben vaak driftig
 6. Ik ben nogal op mijzelf. Ik speel meestal alleen of bemoei mij niet met anderen
 7. Ik doe meestal wat me wordt opgedragen
 8. Ik pieker veel
 9. Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek voelt
 10. Ik zit constant te wiebelen of te friemelen
 11. Ik heb minstens één goede vriend of vriendin
 12. Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik wil
 13. Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen
 14. Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig
 15. Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te concentreren
 16. Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn zelfvertrouwen
 17. Ik ben aardig tegen jonge kinderen
 18. Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of bedrieg
 19. Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij
 20. Ik bied vaak anderen aan hen te helpen (ouders, leerkrachten, kinderen)
 21. Ik denk na voor ik iets doe
 22. Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op school of op andere plaatsen
 23. Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met jongeren van mijn leeftijd
 24. Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig
 25. Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed bij houden

Bij onderstaande stellingen kunnen de jongeren antwoorden met ‘nooit’, ‘bijna nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, of ‘zeer vaak’.

 1. Ik voel me gestrest door school of huiswerk
 2. Ik voel me gestrest door mijn situatie thuis (zoals door zorgen, problemen of ruzies thuis).
 3. Ik voel me gestrest door eigen problemen (denk hierbij aan onderwerpen zoals gezondheid, ruzies met andere jongeren, geheimen of schulden).
 4. Ik voel me gestrest over wat anderen van me vinden
 5. Ik voel me gestrest door alles wat ik moet doen (school, huiswerk, sociale media, bijbaantje, sporten etc.).

Bij onderstaande vragen worden verschillende antwoordmogelijkheden gegeven.

 1. Heb je in de laatste 12 maanden er wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan je leven?
 2. Heb je de laatste 12 maanden een poging ondernomen om een eind te maken aan je leven?
 3. Heb je hulp voor je nare gedachten over een eind maken aan je leven en van wie krijg je die hulp?
 4. Heb je andere hulp voor je nare gedachten over een eind maken aan je leven en van wie krijg je die hulp?

Vragen over de thuissituatie

 1. Hoe gaat het tussen jou en de mensen waarmee jij in huis woont?
 2. Heb je het gevoel gehad dat je ouders je begrijpen?
 3. Kun je met je ouders praten als je ergens mee zit?
 4. Hebben jullie thuis voldoende geld voor eten, sporten, kleding en uitstapjes?
 5. Heb je te maken (gehad) met een ziekte, handicap of verslaving van iemand die bij jou in huis woont?
 6. Heb je daar op dit moment nog steeds mee te maken?
 7. Ik maak me vaak zorgen om de situatie thuis.
 8. Ik moet veel doen om ons gezin draaiende te houden (bijvoorbeeld boodschappen doen, koken).
 9. Ik heb niet genoeg tijd voor mijn huiswerk/schoolwerk.
 10. Ik heb niet genoeg tijd voor mijn vrienden.
 11. Ik heb niet genoeg tijd voor de sportclub, muziekles, clubs of andere wekelijkse verplichtingen.
 12. Ik voel me vaak beperkt in mijn vrijetijdsbesteding.

Vragen over negatieve ervaringen

 1. Word je wel eens geestelijk mishandeld?
 2. Indien van toepassing: Wil je aangeven door wie je geestelijk wordt/werd mishandeld en waar dit gebeurde?
 3. Word je wel eens lichamelijk mishandeld?
 4. Indien van toepassing: Wil je aangeven door wie je lichamelijk wordt/werd mishandeld?
 5. Heb je wel eens zonder dat je dat wilde een seksuele ervaring met iemand gehad?
 6. Indien van toepassing: Wil je aangeven met wie je tegen je zin in een seksuele ervaring hebt gehad?
 7. Heeft iemand wel eens (tegen jouw zin) seksuele- of naaktfoto’s of filmpjes van jou verspreid?
 8. Hoe vaak heb je de laatste 6 maanden een naaktfoto of seksfilmpje van jezelf aan iemand anders gestuurd?

Vragen over beweging, voeding, gewicht en slapen

 1. Hoeveel dagen van de week beweeg je minimaal één uur als je alles bij elkaar optelt?
 2. Op hoeveel dagen per week ontbijt je?
 3. Op hoeveel dagen per week eet je fruit?
 4. Op hoeveel dagen per week eet je groente?
 5. Wat vind je van je gewicht?
 6. Heb je de afgelopen 4 weken serieus geprobeerd af te vallen?
 7. Op hoeveel dagen per week drink je energiedrankjes (energy drinks)?
 8. Als je energiedrankjes (energy drinks) drinkt, hoeveel blikjes drink je dan?
 9. Hoe goed slaap je over het algemeen?
 10. Hoe vaak voel je je overdag slaperig of moe?
 11. Indien van toepassing: Waarom voel je je overdag slaperig of moe?

Vragen over sociale media en gamen

 1. Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen?
 2. Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat je minder tijd zou moeten besteden aan sociale media?
 3. Hoe vaak gebruik je liever sociale media dan dat je in het echt tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)?
 4. Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je geen sociale media kunt gebruiken?
 5. Hoe vaak raffel je je huiswerk af om sociale media te gebruiken?
 6. Hoe vaak ga je sociale media gebruiken omdat je je rot voelt?
 7. Hoe vaak kom je slaap te kort door sociale media?
 8. Hoe vaak speel je games?
 9. Hoe vaak vind je het moeilijk om met gamen te stoppen?
 10. Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat je minder zou moeten gamen?
 11. Hoe vaak ga je liever gamen dan dat je in het echt tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)?
 12. Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je niet kunt gamen?
 13. Hoe vaak raffel je je huiswerk af om te gaan gamen?
 14. Hoe vaak ga je gamen omdat je je rot voelt?
 15. Hoe vaak kom je slaap te kort door gamen?

Vragen over alcohol, roken en drugs

 1. Heb je ooit alcohol gedronken?
 2. Op hoeveel dagen heb je in je hele leven alcohol gedronken?
 3. Op hoeveel dagen heb je in de laatste 4 weken alcohol gedronken?
 4. Hoe vaak heb je in de laatste weken vijf of meer drankjes met alcohol gedronken bij één gelegenheid?
 5. Hoe vaak ben je in de laatste 4 weken dronken of aangeschoten geweest door het drinken van alcohol?
 6. Heb je ooit gerookt?
 7. Hoe vaak rook je nu?
 8. Wordt er door personen met wie je samen in huis woont (bijvoorbeeld ouders, broer, zus) binnen IN huis gerookt?
 9. Heb je ooit een elektronische sigaret gebruikt?
 10. Indien van toepassing: Hoe vaak gebruik je nu een elektronische sigaret?
 11. Heb je ooit wiet of hasj aangeboden gekregen?
 12. Indien van toepassing: Waar heb je wiet of hasj aangeboden gekregen?
 13. Heb je ooit wiet of hasj gebruikt?
 14. Indien van toepassing: Op hoeveel dagen heb je in de laatste 4 weken wiet of hasj gebruikt?
 15. Heb je ooit lachgas gebruikt?
 16. Indien van toepassing: Hoe vaak heb je lachgas gebruikt in de afgelopen 4 weken?
 17. Heb je wel eens andere drugs gebruikt?
 18. Indien van toepassing: Hoe vaak heb je de laatste maand deze drugs gebruikt?
 19. Heb je ooit waterpijp/shisha gerookt?
 20. Indien van toepassing: Hoe vaak heb je in de laatste 4 weken waterpijp/shisha gerookt?

Vragen over seksualiteit

 1. Heb je ooit seksuele gemeenschap gehad?
 2. Indien van toepassing: Heb je altijd een condoom gebruikt toen je seks had?
 3. Hoe oud was je toen je voor het eerst met iemand seks had?
 4. Ben je wel eens verder gegaan dan zoenen voor geld of andere dingen?
 5. Zou jij vriendschap sluiten met jongens of meisjes waarvan jij weet dat hij/zij homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender of interseksueel zijn?

Vragen over criminaliteit en geld

 1. Is je in de afgelopen 12 maanden één of meer van de volgende zaken overkomen?
  • Er zijn spullen van mij gestolen (bijvoorbeeld fiets, scooter, geld of iets anders).
  • Er zijn spullen van mij vernield
  • Ik ben bedreigd
  • Ik ben gechanteerd (afgeperst)
  • Ik ben in elkaar geslagen
 2. Kom je wel eens geld tekort?
 3. Hoeveel schulden heb je?

Tot slot

 1. Hoe vond je het om deze vragenlijst in te vullen?
 2. Heb je nog vragen of zijn er dingen die je graag (zelf) met de verpleegkundige of arts van CJG Den Haag wilt bespreken?
 3. Indien van toepassing: Over welk ander onderwerp heb je nog vragen of wil je praten?
 4. Indien van toepassing: Hoe kunnen wij jou het beste bereiken per e-mail of per app?
 5. Wat is je e-mailadres?
 6. Wat is je mobiele telefoonnummer?