Persoonsgebonden budget

     

Als jouw kind gebruikmaakt van jeugdhulp of op een andere manier zorg ontvangt, kost dit geld. Een vergoeding voor de zorg kan je via zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Bij zin wordt de hulp of zorg voor je geregeld. Je hoeft dan niets zelf te doen. Bij een pgb krijg je een vergoeding om zelf hulp of zorg in te kopen.

Zelf zorg regelen met het persoonsgebonden budget

Je krijgt een pgb als de gemeente niet de juiste zorg of hulp kan bieden. Met het budget kan je zelf hulp regelen. De eerste aanvraag voor een pgb gebeurt via het klantcontactcentrum. Eerst maakt een gezinscoach samen met jou een gezinsplan. Daarna wordt gekeken of zin mogelijk is. Als dit niet kan, wordt het pgb-team jeugd ingeschakeld. In een budgetplan leg jij uit waarom je het pgb nodig hebt.

Vrouw in gesprek met baliemedewerker