Jeugdteam

     

Als er meerdere problemen in een gezin zijn, dan pakken we deze in samenhang aan. Dit heet ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’. In een jeugdteam werken 6 of 7 deskundigen met verschillende specialismen samen. Door die samenwerking krijg je de beste hulp. Elk gezin heeft 1 gezinscoach. Dit is de coördinator van het jeugdteam. De gezinscoach is jouw aanspreekpunt.