Jeugdteam

     

Als er meerdere problemen in een gezin zijn, dan pakken we deze in samenhang aan. Dit heet ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’. In een jeugdteam werken zes of zeven deskundigen met verschillende specialismen samen. Door die samenwerking kan de beste hulp geboden worden. De gezinscoach is de coördinator en blijft altijd jouw aanspreekpunt.