Jeugdteam

     

Als er meerdere problemen in een gezin zijn, dan pakken we deze in samenhang aan. Dit heet ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’. In een jeugdteam werken zes of zeven deskundigen met verschillende specialismen samen. Door die samenwerking krijgen jullie de beste hulp. Elk gezin heeft één gezinscoach. Dit is de coördinator van het jeugdteam. de gezinscoach is het aanspreekpunt voor het gezin.