Gezinscoach

     

Als je problemen hebt met opvoeden, kan het prettig zijn om met een deskundige te praten. In een gesprek met een van onze gezinscoaches worden jouw problemen besproken. Daarna wordt bepaald of er hulp nodig is. Je maakt samen met jouw gezinscoach een plan van aanpak (gezinsplan). In dit gezinsplan staan de doelen die je met jouw gezin wilt bereiken. Ook staan er afspraken in het gezinsplan over hoe die doelen bereikt worden.

Jeugdarts in gesprek met moeder en kind

Eigen Toekomst Plan

Ieder gezin kan wel eens wat extra hulp gebruiken. Het Eigen Toekomst Plan helpt je om samen met de mensen om je heen naar oplossingen te zoeken.

Je maakt een Eigen Toekomst Plan samen met familie, vrienden en/of buren. In het plan geef je aan hoe je een situatie wilt aanpakken en verbeteren. Wat kunnen alle gezinsleden zelf doen? Wat kan de omgeving voor jou betekenen? En waarvoor is professionale hulp nodig? Alle afspraken worden op papier gezet. Als gezin houden jullie de touwtjes in handen.

De Eigen Toekomst Plan Coach helpt je op weg. Samen met deze vrijwilliger breng je jouw vraag in kaart. En bekijken jullie wie in jouw omgeving kan helpen. Jullie maken afspraken, zodat iedereen weet wat hij kan doen. Zo lossen we kleine problemen samen op.

Als je hulp vraagt, zijn er veel meer mensen die je willen helpen dan je denkt!

Voor informatie of aanmelding, mail ons of bel naar 06 43 39 52 71.