Gezinscoach

     

Als je problemen hebt met opvoeden, kan het prettig zijn om met een deskundige te praten. In een gesprek met een van onze gezinscoaches worden jouw problemen besproken. Daarna wordt bepaald of er hulp nodig is. Je maakt samen met jouw gezinscoach een plan van aanpak (gezinsplan). In dit gezinsplan staan de doelen die je met jouw gezin wilt bereiken. Ook staan er afspraken in het gezinsplan over hoe die doelen bereikt worden.

Wil je liever eerst zelf met behulp van de mensen om je heen een plan maken? Dan is dit mogelijk met een vrijwillige coach van Eigen Toekomst Plan.

Jeugdarts in gesprek met moeder en kind