Gezinscoach

     

Als je problemen hebt met opvoeden, kan het prettig zijn om met een deskundige te praten. In een gesprek met een van onze gezinscoaches worden jouw problemen besproken. Daarna wordt bepaald of er hulp nodig is. Je maakt samen met jouw gezinscoach een plan van aanpak (gezinsplan). In dit gezinsplan staan de doelen die je met jouw gezin wilt bereiken. Ook staan er afspraken in het gezinsplan over hoe die doelen bereikt worden.

Jeugdarts in gesprek met moeder en kind