Gezinscoach

     

Als je problemen hebt met opvoeden, kan het prettig zijn om met een deskundige te praten. In een gesprek met de CJG gezinscoach worden jouw problemen besproken. Daarna wordt bepaald of er hulp nodig is. Als de problemen niet zo erg zijn, kan de school bijvoorbeeld helpen. Als er wat grotere problemen zijn, maken het gezin en de gezinscoach samen een plan van aanpak (gezinsplan). In dit gezinsplan staan de doelen die je met jouw gezin wil bereiken. Ook staan er afspraken in het gezinsplan over hoe de doelen bereikt worden.

Jeugdarts in gesprek met moeder en kind