Gezinscoach

     

Als je tegen problemen aanloopt bij het opvoeden, kan het prettig zijn om met een deskundige te praten. In een gesprek met de CJG gezinscoach worden jouw problemen besproken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en van wat er nodig is om het kind te helpen wordt hulp of ondersteuning ingezet. In lichtere gevallen bijvoorbeeld met hulp van de school of met andere ondersteuning. En in ernstiger gevallen maken het gezin en de gezinscoach samen een plan van aanpak (gezinsplan). In dit gezinsplan staan de doelen die je met jouw gezin wil bereiken. Ook staan er afspraken in het gezinsplan over hoe de doelen bereikt worden.

Jeugdarts in gesprek met moeder en kind