Samen staan we sterker. We helpen jou graag!

Jeugdhulp

Als ouder wil je het beste voor jouw gezin. Jouw kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Soms is dat lastig. Dan kan het prettig zijn om met een van onze professionals te praten. Bij het CJG staat een gezinscoach voor je klaar. De gezinscoach kijkt samen met jou naar problemen. Soms is dat gesprek genoeg en kan je het probleem zelf oplossen. Het kan ook zijn dat buren, vrienden of familie kunnen helpen. Maar soms is professionele hulp nodig. Binnen een jeugdteam werken verschillende professionals samen.

Binnen de jeugdhulp wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en met de Verwijsindex.