Jongeren van 12 tot 18 jaar

     

Ook op het voortgezet onderwijs is de jeugdgezondheidszorg er voor de jongere en zijn of haar gezin. Er zijn twee momenten waarop we een gezondheidsonderzoek aanbieden.

Hieronder lees je per afspraak wat er gebeurt. Let op: in dit overzicht zijn de vaccinaties niet meegenomen.

Leeftijd Afspraak met: Wat gebeurt er?
12 – 14 jaar jeugdverpleegkundige Consult
14 – 16 jaar jeugdverpleegkundige Consult

        

Extra gezondheidsonderzoek op aanvraag

Bij vragen of zorgen over de ontwikkeling van de jongere kan een extra gezondheidsonderzoek plaatsvinden. De ouder(s) of verzorger(s) kan dit aanvragen, maar ook de jongere zelf, school of andere betrokkenen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts geeft adviezen, kan meedenken over oplossingen of gewoon een luisterend oor zijn.

Ziekteverzuim

Is de jongere lang of vaak ziek? Dan voert de school een eerste gesprek met de jongere en ouder(s) om te kijken hoe de school kan helpen. Is een verzuimonderzoek bij de jeugdarts nodig? Dan vraagt de school dit met toestemming van de ouder(s) en/of jongere aan. Het gesprek is vertrouwelijk. Tijdens het onderzoek kijkt de jeugdarts wat er aan de hand is. En wat er nodig is om de jongere weer naar school te krijgen. Soms wordt een jongere doorverwezen naar hulpverlening. Of praten wij met de behandelend arts.