Nazorgpoli

     

Een baby wordt in het ziekenhuis opgenomen als het te vroeg geboren is. Of bijvoorbeeld als het een te laag gewicht heeft bij de geboorte of er ernstige complicaties zijn opgetreden. In het Juliana Kinderziekenhuis is speciaal voor die kinderen de nazorgpoli. Op de nazorgpoli werken de specialisten van het ziekenhuis samen met onze jeugdarts en –verpleegkundige. Een soort consultatiebureau dus, maar dan in het ziekenhuis.