Haagse peuteropvang

     

Peuteropvang is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen leren hier met elkaar spelen en ontdekken nieuwe dingen. In Den Haag is er ook peuteropvang met voorschoolse educatie (ve). Bij een peuteropvang met ve is er extra aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Dit is een goede voorbereiding op de basisschool.

Jouw peuter kan naar de peuteropvang met ve als hiervoor een indicatie is. Deze indicatie wordt gegeven door het CJG.