Kinderen van 0 tot 4 jaar

     

We maken al kennis met elkaar als je baby nog niet is geboren. Bijvoorbeeld als je 22 weken zwanger bent en wordt ingeënt tegen kinkhoest. Of tijdens een cursus.

Na de geboorte wordt bij de baby de hielprik afgenomen door de verloskundige. Daarna maakt de jeugdverpleegkundige een afspraak voor het zuigelingen huisbezoek. We nodigen je uit bij het CJG voor de gehoortest.

Daarna wordt jouw kind regelmatig uitgenodigd bij het Centrum Jeugd & Gezin. Tijdens deze afspraken houden wij de groei en ontwikkeling van jouw kind in de gaten.

Ook verzorgen wij alle vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Je kan ook al je vragen stellen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

Aan een afspraak bij het Centrum Jeugd & Gezin zijn spelregels verbonden.

Hieronder lees je per consult wat er gebeurt. In dit overzicht zijn de vaccinaties niet meegenomen.

 Leeftijd Afspraak met: Tijdsduur Wat gebeurt er?
1-2 weken Verloskundige Hielprik
2 weken Jeugdverpleegkundige Huisbezoek
1-4 weken Gehoorscreener 10 minuten Gehoortest
1 maand Jeugdarts 25 minuten Consult
2 maanden Jeugdverpleegkundige 15 minuten Consult
3 maanden Jeugdarts 20 minuten Consult
5 maanden Jeugdarts 15 minuten Consult
9 maanden Jeugdverpleegkundige 15 minuten Consult
11 maanden Jeugdverpleegkundige 30 minuten Consult
14 maanden Jeugdarts 15 minuten Consult
18 maanden Jeugdverpleegkundige 15 minuten Consult
2 jaar Jeugdarts 15 minuten Consult
3 jaar Jeugdverpleegkundige 25 minuten Consult
4 jaar Jeugdarts 25 minuten Consult