Gezond opgroeien? Belangrijk!

Jeugdgezondheidszorg

Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) volgt de groei en ontwikkeling van jouw kind. Ook kunnen wij vragen beantwoorden en adviezen geven op het gebied van:

  • gezondheid
  • opgroeien
  • opvoeding

Wij nodigen jou en jouw kind een aantal keer uit. In de eerste jaren van het leven van jouw kind vragen wij jullie om naar het CJG te komen. Daarna zien we jullie meestal op school.

Het kinddossier

Elke keer als we jouw kind zien, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit noemen wij het kinddossier, in het systeem KD+. Hierin staan bijvoorbeeld adviezen van onze jeugdartsen. Ook staan er algemene gegevens van jouw kind in, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens ontvangen wij vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Het kinddossier is beveiligd

Een aantal personen kan in het dossier van jouw kind kijken. Alleen de assistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren het kinddossier minimaal 20 jaar nadat jouw kind 18 jaar is geworden. Je hebt het recht om het kinddossier van jouw kind te bekijken. Ook kan je een klacht indienen als je het niet eens bent met onze werkwijze.

Het kinddossier delen voor wetenschappelijk onderzoek

Wij geven gegevens uit verschillende kinddossiers aan de wetenschap. Dit doen we zodat de wetenschap kan onderzoeken hoe we onze zorg nog beter kunnen maken. We halen de persoonlijke gegevens van jouw kind uit het dossier. Zijn die gegevens nodig voor het onderzoek? Dan vragen wij eerst toestemming aan jou om die gegevens te delen. De voorwaarden voor het delen van gegevens staan beschreven in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens keurt deze gedragscode goed. Wil je toch niet dat de wetenschap de gegevens van jouw kind voor onderzoek gebruikt? Dan kan je hiertegen in bezwaar gaan.