Gezond opgroeien? Belangrijk!

Jeugdgezondheidszorg

De medewerkers van het CJG volgen de groei en ontwikkeling van jouw kind. Ook kunnen zij vragen beantwoorden en adviezen geven op het gebied van gezondheid, opgroeien en opvoeding van kinderen en jongeren. Jij en je kind worden een aantal keer uitgenodigd door het CJG. In de eerste jaren van het leven van jouw kind vragen wij jullie om naar het Centrum Jeugd & Gezin te komen. Daarna zien we jou en je kind meestal op school.

Het kinddossier

Elke keer als we jouw kind zien, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier. Dit dossier wordt het kinddossier genoemd. De gegevens van de consulten worden in het kinddossier bewaard. Er staan ook algemene gegevens in zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van het kind. De algemene gegevens ontvangen wij vanuit de Basisregistratie Personen.

Goed om te weten

Alleen de assistenten, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg kunnen een kinddossier bekijken. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens in het kinddossier worden minimaal 20 jaar na de achttiende verjaardag van het kind bewaard. Als ouder heb je recht om het kinddossier van jouw kind te bekijken. Ook kan je een klacht indienen als je het niet eens bent met onze werkwijze.

Wetenschappelijk onderzoek

Om te ontdekken hoe de zorg nog beter kan, vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Hiervoor geeft het CJG gegevens uit kinddossiers aan de wetenschap. De persoonlijke gegevens van het kind worden zo vaak mogelijk weggelaten. Maar soms zijn de gegevens nodig voor het onderzoek. Dan vragen wij eerst toestemming om die gegevens te delen. De voorwaarden staan beschreven in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je niet wilt dat de gegevens van jouw kind worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kan je hiertegen bezwaar maken.