Zelfcontrole

     

Iedere dinsdagmiddag. Dinsdag 12 april t/m dinsdag 7 juni (m.u.v. de schoolvakanties) van 14:00 – 15:30 | Voor jeugdigen van 8 t/m 10 jaar.

Boos worden is heel gewoon, iedereen wordt dat wel eens. Sommige kinderen worden snel boos of weten niet goed met hun boosheid om te gaan. Dit heeft negatieve gevolgen op school, in het contact met vriendjes of thuis. Uiteindelijk voelen kinderen zich er vaak zelf ook niet beter door.

In de training leren kinderen rustig te reageren als zij bijvoorbeeld uitgedaagd worden of gefrustreerd zijn, zodat zij problemen kunnen oplossen zonder te schelden of ruzie te maken. Zo krijgen zij minder vaak de schuld en ook minder vaak straf. In de training is er aandacht voor het verbeteren van sociale vaardigheden, het probleemoplossend vermogen en het vergroten van het inzicht in eigen emoties en gedrag. Om het gedrag echt eigen te kunnen maken is het van groot belang dat zij in hun nieuwe gedrag ondersteund worden in zowel de thuissituatie als in de schoolsituatie.

Kijk voor meer informatie bij Cursussen.