Rots & Water

     

Rots en Water is een weerbaarheidstraining met een fysieke
invalshoek. De nadruk ligt op het werken aan sociale vaardigheden door middel van sport en spel oefeningen.

Rots staat symbool voor kracht: voor jezelf opkomen, je grenzen weten, je mening durven geven, je eigen weg gaan.
Water staat symbool voor beweeglijkheid: flexibiliteit, samenwerken, openstaan voor anderen, inleven, vriendschap, communicatie.

Kijk voor meer informatie bij Cursussen.