Cursus Mindfulness voor ouders

     

Het doel van de cursus is om ouders te steunen in de opvoeding. Door ouders te leren om met stress om te gaan. En om niet altijd op dezelfde manier op het gedrag van hun kinderen te reageren.

Kijk voor meer informatie op de pagina Cursussen.