Zelfcontrole

     
Levensfase Schoolkind
Doelstelling
  • De kinderen hebben meer inzicht in hun eigen gevoelens en gedrag.
  • De kinderen controleren hun boosheid beter door gedragsalternatieven in te zetten.
Doelgroep Jongeren tussen de 8 en 13 jaar die in Den Haag wonen
Cursusinhoud

Boos worden is heel gewoon, iedereen wordt dat wel eens. Sommige kinderen worden snel boos of weten niet goed met hun boosheid om te gaan. Dit heeft negatieve gevolgen op school, in het contact met vriendjes of thuis. Uiteindelijk voelen kinderen zich er vaak zelf ook niet beter door.

In de training leren kinderen rustig te reageren als zij bijvoorbeeld uitgedaagd worden of gefrustreerd zijn, zodat zij problemen kunnen oplossen zonder te schelden of ruzie te maken. Zo krijgen zij minder vaak de schuld en ook minder vaak straf. In de training is er aandacht voor het verbeteren van sociale vaardigheden, het probleemoplossend vermogen en het vergroten van het inzicht in eigen emoties en gedrag. Om het gedrag echt eigen te kunnen maken is het van groot belang dat zij in hun nieuwe gedrag ondersteund worden in zowel de thuissituatie als in de schoolsituatie.

Kosten Gratis
Organisatie Jeugdformaat academie
Bijzonderheden

Duur: 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Vooraf krijgen alle deelnemers een kort intakegesprek en achteraf een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden online plaats.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Jeugdformaat academie
Website Jeugdformaat academie
Telefoon 06 15 45 77 84