Weerbaarheid

     
Levensfase Puber
Doelstelling
  • De deelnemers geven hun grenzen aan en houden daarbij ook rekening met het gevoel van de ander.
  • De deelnemers komen op een adequate manier voor eigen wensen en meningen op.
  • De deelnemers hebben meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld.
Doelgroep Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in Den Haag wonen
Cursusinhoud

Je hebt altijd wel een paar jongeren in de klas die niet zo goed voor zichzelf opkomen. Hun ideeën voor het klassenuitje vertellen ze niet of er wordt niet goed naar geluisterd. Tijdens conflicten trekken ze zich terug en in contact met leeftijdsgenoten vinden ze het soms lastig om aan te sluiten. Deze jongeren houden vaak vooral rekening met anderen en houden te weinig rekening met wat ze zelf belangrijk vinden.

Tijdens de training werken we aan het zelfvertrouwen van deze jongeren. Het is van belang te geloven dat jij ook iets bij te dragen hebt, dat jouw mening ertoe doet en dat je voor jezelf op mag komen. Daarnaast oefenen we situaties waarin je voor jezelf moet opkomen, hierbij letten we erop dat je goed voor jezelf én voor de ander zorgt. Er is daarbij ook aandacht voor rust creëren in jezelf, helpende gedachten creëren en stevig staan en praten.

Kosten Gratis
Organisatie Jeugdformaat academie
Bijzonderheden

Duur: 7 bijeenkomsten van 1,5 uur, waarvan 1 terugkombijeenkomst.
Vooraf krijgen alle deelnemers een kort intakegesprek en achteraf een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden online plaats.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Jeugdformaat academie
Website Jeugdformaat academie
Telefoon 06 15 45 77 84