Supergirls

     
Levensfase Puber
Doelstelling
  • De meiden hebben hun zelfkennis vergroot op het gebied van intimiteit, relaties en seksualiteit.
  • De meiden geven hun grenzen aan op basis van hun persoonlijke normen en waarden met respect voor de ander.
Doelgroep Meiden tussen de 12 en 18 jaar die in Den Haag wonen
Cursusinhoud

In dit tijdperk met social media, camera’s op elke telefoon en influencers is het voor meiden nog lastiger geworden om hun eigen normen en waarden op het gebied van lichamelijkheid te ontwikkelen. Wat wil ik? Hoe wil ik dat? Wat is normaal en wat niet meer? Juist voor meiden is het extra belangrijk om stevig in de schoenen te staan om bewuste en eigen keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

De training is dan ook geschikt voor meiden die moeite hebben met ‘nee’ zeggen, juist op het gebied van intimiteit, relaties en seksualiteit. Voor meiden die eigenheid willen ontwikkelen en met een zelfvertrouwen in de wereld willen staan.

In deze training is er aandacht voor de eigenheid en het zelfvertrouwen van de meiden. We versterken vaardigheden op het gebied van grenzen voelen en aangeven op een assertieve manier. Tevens leren de meiden hun eigen kwaliteiten beter kennen en vooral in te zetten in dagelijkse situaties.

Kosten Gratis
Organisatie Jeugdformaat academie
Bijzonderheden

Duur: 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Vooraf krijgen alle deelnemers een kort intakegesprek en achteraf een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden online plaats.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Jeugdformaat academie
Website Jeugdformaat academie
Telefoon 06 15 45 77 84