Stoere schildpadden

     
Levensfase Schoolkind
Doelstelling

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen. De deelnemers van de Stoere Schildpadden ontdekken gedurende de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen kracht van de kinderen.

Doelgroep Kinderen van 4 tot 6 jaar
Cursusinhoud

Ondanks het ingrijpende karakter van een scheiding leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de draaglast en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf.

Het programma van de Stoere Schildpadden behandelt de volgende thema’s:

– Het kind en zijn of haar gevoelens
– Leren omgaan en begrijpen van veranderingen in het gezin
– Leren omgaan met problemen
– Versterken van zelfvertrouwen en steun

Kosten Gratis
Organisatie Kenniscentrum Kind en Scheiding
Bijzonderheden

Er zijn 12 bijeenkomsten van 45 minuten. De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de scheiding. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt. Doordat de kinderen onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen praten, ontdekken de kinderen in de Stoere Schildpadden groep dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de speciaal getrainde trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.
De trainers werken veel met een ‘groepsschildpad’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Stoere Schildpad diploma en de groep eindigt met een feestje!

Organisatie contactgegevens

Organisatie Kenniscentrum Kind en Scheiding
Website Kenniscentrum Kind en Scheiding