Schoolstress de baas

     
Levensfase Puber
Doelstelling

In de training krijgen jongeren meer inzicht in de vormen van faalangst, de stress die het oplevert en de lichamelijke reacties die volgen. De jongeren krijgen handvatten hoe zij hun stress kunnen reguleren, door bijvoorbeeld helpende gedachten toe te passen of door ontspanningsoefeningen te doen. Met als resultaat dat de jongeren hun stress reguleren op momenten dat dat nodig is.

De deelnemers passen technieken, zoals helpende gedachten en ontspanningsoefeningen, toe om hun faalangst te verminderen.

Doelgroep Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in Den Haag wonen
Cursusinhoud

Deze training is ontwikkeld voor leerlingen op de middelbare school die stress en spanning ervaren. Deze stress voelen ze wanneer zij worden beoordeeld. Zoals bij toetsen en presentaties. Soms gebeurt dit al in aanloop naar zo’n beoordelingsmoment, bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk of het leren voor een toets. Als het zover is volgt vaak een black-out. De zenuwen zijn zo groot dat stress en de daaropvolgende lichamelijke reacties de schoolprestaties en het functioneren van de leerling negatief beïnvloeden.

Deze training helpt jongeren hun faalangst te verminderen en faalangstklachten onder controle te krijgen.

Kosten Gratis
Organisatie Jeugdformaat academie
Bijzonderheden

Duur: 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Vooraf krijgen alle deelnemers een kort intakegesprek en achteraf een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden online plaats.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Jeugdformaat academie
Website Jeugdformaat academie
Telefoon 06 15 45 77 84