Rots & Water

     
Levensfase Jong volwassene, Puber, Schoolkind
Doelstelling

Leerlingen voelen zich weerbaarder doordat zij bewust een keuze maken om sterk over te komen als een Rots of mee te bewegen als Water.

Doelgroep Jongeren tussen de 4 en 18 jaar die in Den Haag wonen
Cursusinhoud

Leerlingen moeten in het contact met anderen dagelijks keuzes maken. Dit kan niet alleen erg lastig zijn, een verkeerde keuze kan ook voor problemen zorgen. Moet ik voor mezelf opkomen of kan ik maar beter zwijgen? Zeg ik mijn mening of houd ik me stil als ik het met iemand niet eens ben? Hoe ga ik om met de ander die iets doet wat ik niet wil? Wat kan ik doen als ik gepest word?

Bij Rots en Water doen jongeren actieve, fysieke oefeningen die worden gecombineerd met andere oefeningen en reflectiemomenten. Dit is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden. In een gymzaal of speellokaal oefenen we verschillende vaardigheden zoals stevig staan, het kiezen van de juiste houding tijdens een conflict (rots of water) en het sterk weglopen uit een conflict.

Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen en leren bewust keuzes te maken over het gedrag dat zij willen laten zien, bijvoorbeeld mee te bewegen of hun grens aan te geven.

Kosten Gratis
Organisatie Jeugdformaat academie
Bijzonderheden

Duur: 8 bijeenkomsten van 1 uur.
Vooraf krijgen alle deelnemers een kort intakegesprek en achteraf een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden online plaats.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Jeugdformaat academie
Website Jeugdformaat academie
Telefoon 06 15 45 77 84