Peutergedrag en grenzen stellen

     
Levensfase Peuter
Doelstelling

Op een positieve manier leren grenzen stellen aan het gedrag van je peuter.

Doelgroep Ouders van peuter van 3 of 4 jaar.
Cursusinhoud

Oudere peuters zoeken steeds meer de grenzen op. Hoe kun je op een goede manier grenzen stellen en het contact houden met je kind? Tijdens deze ouderbijeenkomst wordt een inleiding gegeven op het thema grenzen stellen.

Kosten Gratis
Organisatie CJG Cursusbureau

Organisatie contactgegevens

Organisatie CJG Cursusbureau
E-mail cursusbureau@denhaag.nl
Telefoon (070) 353 31 23
Cursusvoorwaarden CJG Cursusbureau