Oudercursus Puber in huis (Escamp)

     
Levensfase Puber
Doelstelling

De bijeenkomsten zijn bedoeld als steuntje in de rug bij opvoeding voor ouders die problemen willen voorkomen.

Doelgroep Ouders uit Escamp
Cursusinhoud

De bijeenkomsten zijn bedoeld als steuntje in de rug bij de opvoeding voor ouders die problemen willen voorkomen. De puberteit is een periode waarin er van alles verandert. Voor het kind, maar ook voor de ouders. In de cursus komen de ontwikkeling en het zelfbeeld van pubers en de veranderde rol van ouders aan bod. Ook wordt er geoefend met vaardigheden als luisteren naar elkaar, conflicten oplossen en grenzen stellen.
Daarnaast besteden we aandacht aan de manier waarop je als ouder met jouw kind het gesprek kunt aangaan over alcohol, drugs en internet.

Kosten € 2,50 per persoon
Organisatie CJG
Bijzonderheden

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. In 2022 staat de volgende cursus nog gepland:
5 september t/m 26 september 9.30 – 11.30 uur CJG Wateringse Veld

Heb je vragen? Of wil jij je aanmelden? Neem dan contact op met:

Aisah Manraj: a.manraj-abdoel@wijkz.nl
Telefoon: 06 24 95 73 44

Organisatie contactgegevens

Organisatie CJG
E-mail a.manraj-abdoel@wijkz.nl