Ouderbijeenkomst Scheiding

     
Levensfase Puber, Schoolkind
Doelstelling

Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Het ouderschap, goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich, ondanks de scheiding, zo goed mogelijk blijven ontwikkelen.

Doelgroep Gescheiden ouders
Cursusinhoud

De ouders:

  • weten hoe een scheiding zo kindwaardig mogelijk kan verlopen;
  • hebben kennis van de risicofactoren voor een kind
  • herkennen de signalen die kinderen per leeftijdsgroep af kunnen geven
  • weten welke informatierechten en -plichten ouders naar elkaar toe hebben
  • weten hoe een gezinssysteem werkt
  • krijgen handvatten voor de omgang met hun kinderen
  • ontvangen tips voor nuttige boeken en/of websites
  • kennen de hulpverleningsmogelijkheden
Organisatie Schoolformaat
Bijzonderheden

Wil je meer weten over hoe je een scheiding voor de kinderen zo goed mogelijk kan laten verlopen? Kijk voor meer informatie op de website van Schoolformaat.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Schoolformaat
Website Schoolformaat