Meidengroep CJG Laak

     
Levensfase Puber
Doelstelling

In de meidengroep wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. En het vergroten van de invloed die meiden kunnen hebben op hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag.

Doelgroep De groep is voor meiden tussen 12 en 18 jaar die bijvoorbeeld moeite hebben met het goed aangeven van grenzen, problemen hebben met vriendschappen, vriendjes of ouders, zich soms somber, bang of verdrietig voelen of soms juist heel erg boos worden.
Cursusinhoud

In deze groep gaan meiden praten, samenwerken en opdrachten maken. Elke bijeenkomst heeft een thema, zoals assertiviteit, gezin, vriendschap en relaties, zelfbeeld, seksualiteit en intimiteit en het eigen lichaamsbeeld.

Kosten Gratis
Organisatie CJG
Bijzonderheden

De meidengroep is elke woensdag van 16.00 tot 17.30 uur op CJG Laak en duurt ongeveer 15 weken. Het is een doorlopende groep. Dat betekent dat er meerdere startmomenten zijn. Meld je dochter nu aan.

Organisatie contactgegevens

Organisatie CJG
E-mail cjgypenburg@denhaag.nl