!JES het brugproject Den Haag

     
Levensfase Schoolkind
Doelstelling

Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Blijvend ouderschap, een goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich ondanks de scheiding zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

De kinderen kunnen:

– ervaringen rondom de scheiding delen met anderen
– gevoelens, zoals verdriet en loyaliteit, herkennen en ermee omgaan
– opkomen voor hun eigen belangen en behoeften
– omgaan met emoties en de veranderingen in de gezinssituatie

De ouders hebben kennis over de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling van kinderen:

– ze kunnen omgaan met gedragsverandering en opvoeding
– ze begrijpen de loyaliteit van de kinderen voor beide ouders
– ze zijn gericht op de communicatie met de kinderen
– ze zijn toekomstgericht: trots op zichzelf, maar (h)erkennen ook valkuilen

Doelgroep Kinderen van 8 - 12 jaar en hun beide ouders die een scheiding hebben meegemaakt.
Cursusinhoud

!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en hun gescheiden ouders. De beide ouders en hun daarbij horende huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met behulp van beide ouders en de trainers.

Kosten Gratis
Organisatie Schoolformaat
Bijzonderheden

Deze training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 45 minuten.

Organisatie contactgegevens

Organisatie Schoolformaat
E-mail w.vanvliet@schoolformaat.nl
Website Schoolformaat