Privacy

Moeder en kind staan aan de balie van CJG Bentelostraat en lachen, achter de balie zit de professional van het CJG

Wij zijn verplicht om een medisch digitaal dossier bij te houden. Hiervoor maken we gebruik van de ICT-techniek en kennis van Topicus. Topicus is een betrouwbare en bekende ICT-partner in de zorg en werkt voor overheden. Topicus is geen ‘derde partij’, maar onderdeel van de totale zorgverlening door CJG Den Haag. Het CJG Den Haag en Topicus voldoen aan de veiligheidseisen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarmee wordt jouw privacy zo goed mogelijk beschermd.

Waarom Mijn Kinddossier?

CJG Den Haag en Topicus hebben een ‘ouderportaal’ gemaakt: Mijn Kinddossier. Om het jou makkelijk te maken én om je meer inzicht te geven in afspraken. Met hun DigiD hebben ouders en verzorgers direct toegang tot bepaalde onderdelen van het dossier van hun kind. Zoals de groeicurve en de vaccinaties. Natuurlijk hoef je geen gebruik te maken van Mijn Kinddossier.

Hoe zit het met de privacy en veiligheid van Mijn Kinddossier?

Mijn Kinddossier is toegankelijk voor ouders die wettelijk gezag hebben over een kind. Of een gezaghebbende voogd. Een ouder of voogd krijgt toegang tot Mijn Kinddossier, wanneer:

  • een kind in de leeftijd van 0 tot 12 zorg krijgt van CJG Den Haag;
  • het kind een burgerservicenummer (BSN) heeft;
  • de ouder een burgerservicenummer (BSN) heeft;
  • de ouder DigiD heeft;
  • de ouder in het digitale kinddossier staat als gezaghebbend.

Hoe het wettelijk gezag over je kind is geregeld, staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij nemen die registratie over.

Heb je vragen over jouw privacy? Of maak jij je hier zorgen over? Neem dan contact met ons op.