Bezwaar maken

     

Een bezwaar is iets anders dan een klacht. Een klacht dien je in als je niet tevreden bent over het contact met het CJG. Bezwaar maak je als je het niet eens bent met de aangeboden jeugdhulp. Jeugdhulp wordt geboden vanuit een beslissing van de gemeente. Deze beslissing staat in een beschikking. Dit is het officiële document waarin de gemeente aangeeft op welke vorm van hulp er recht is. Als je het niet eens bent met de hulp, kan je bezwaar maken tegen de uitspraak die in de beschikking staat.

Hoe maak ik schriftelijk bezwaar?

Je maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/Bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Naam en adres
  • Datum en handtekening
  • Omschrijving van het besluit waar je bezwaar tegen maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk)
  • Argumenten voor bezwaar (waarom maak je bezwaar)
  • Dien je namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Wil je digitaal een bezwaar indienen?

Dat kan bij de gemeente Den Haag of via de Rijksoverheid: Bezwaar en beroep tegen beslissing van de overheid.

Bij spoedeisend belang kan je een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.