Wijziging financiering jeugdhulp

     

Jeugdhulp wordt door gemeenten geboden vanuit de Jeugdwet. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoer en betaling van jeugdhulp. Welke gemeente voor de hulp betaalt, wordt bepaald in het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 wordt een wijziging doorgevoerd aan dit beginsel. Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden
De jeugdhulp die jouw kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt je kind dezelfde hulpverlener.

Voor een aantal jeugdigen wordt een andere gemeente financieel verantwoordelijk
Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Den Haag de jeugdhulp betalen. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid: de inhoudelijke zorg die je kind ontvangt verandert niet. Ook blijft jouw kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Als voor jouw kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, krijg je hier een brief over van de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht. Heeft jouw kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig? Dan meld je dit bij de nieuwe gemeente.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?
Tot en met 31 december 2021 kan je met vragen contact met ons opnemen. Na 1 januari 2022 kan je terecht bij de nieuwe gemeente.

Wat is de reden van de wetswijziging?
Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?
In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.
Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.