Wethouder zoekt kanjers

     

Wethouder Kavita Parbhudayal is op zoek naar jongeren die iets goeds doen voor de stad. Ken jij een jongere die zich vrijwillig inzet voor Den Haag? Meld deze kanjer dan aan voor het Haags Jeugdlintje.

Wie komen er in aanmerking?

Een jeugdige komt in aanmerking voor een Haags Jeugdlintje als hij/zij:

  • een bijzondere maatschappelijke prestatie levert of heeft geïnitieerd
  • zich minimaal een jaar inzet met deze activiteit en dit nog steeds doet
  • op 26 april 2020 tussen de 6 en 23 jaar oud is

 Aanmelden

Het aanmelden van een jongere kan via de website van de gemeente Den Haag.