Jongeren vanaf 15 jaar voortaan 2 prikken tegen HPV

Jongeren vanaf 15 jaar krijgen voortaan 2 prikken tegen het humaan papillomavirus (HPV) in plaats van 3. We weten nu uit onderzoek dat 2 prikken op deze leeftijd even goed beschermen als 3.

     

HPV staat voor ‘Humaan Papillomavirus’. Dit virus kan zes soorten kanker veroorzaken, waaronder keelkanker en baarmoederhalskanker. In Nederland krijgen elk jaar gemiddeld 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. De HPV-vaccinatie beschermt jongeren tegen het virus. De vaccinatie is gratis.

Jongens en meisjes die dit voorjaar zijn uitgenodigd voor een HPV-vaccinatie, ontvangen begin oktober de uitnodiging voor hun laatste HPV-vaccinatie. Als zij dit voorjaar geen HPV-vaccinatie hebben gehaald, ontvangen ze een herinnering.

Heb je vragen of wil je meer weten over de HPV-vaccinatie? Kijk dan op www.hpvkeuzehulp.nl.