Meer uren peuteropvang met voorschoolse educatie

     

Vanaf 2020 breidt Den Haag het aantal uren voor peuteropvang met voorschoolse educatie uit. Alle Haagse peuters mogen minstens 5 of 6 uur naar de reguliere peuteropvang en maximaal 12 uur per week naar de peuteropvang met voorschoolse educatie.

Peuteropvang met voorschoolse educatie

Peuters tussen de 2,5 en 4 jaar kunnen naar de peuteropvang. Met een indicatie van het CJG kan jouw peuter naar peuteropvang met voorschoolse educatie. Hier is aandacht voor het leren van de Nederlandse taal.

Dit gaat er veranderen

Gemeente Den Haag breidt het aantal uren voor de peuteropvang stapsgewijs uit.

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen peuters bij sommige locaties voor peuteropvang maximaal 8 of 16 uur terecht.
  • Vanaf 1 augustus 2020 is dit bij elke locatie.